Medax Max

Medax Max är en systemiskt verkande tillväxtregulator som förkortar och förstärker strået och motverkar liggsädesbildning.

Medax Max

Medax Max är en systemiskt verkande tillväxtregulator som förkortar och förstärker strået och motverkar liggsädesbildning.


Fördelar

  • Snabb och långtidsverkande
  • Stabil och säker effekt
  • Flexibel

Detaljer

Generell information

Namn Medax Max
Formulering WG
Innehåll 50.0 g/kg Prohexadionekalcium, 75.0 g/kg Trinexapak-etyl

Produkttyp

Medax Max innehåller två aktiva substanser, prohexadion-kalcium och trinexapac-etyl. Prohexadion-kalcium och trinexapak-etyl klassificeras båda som acylcyclohexanediones. De aktiva substanserna minskar nivån av tillväxthormonet gibberellin i växten. På spannmål är effekten en minskning av längden på internoderna. Grödans strå blir kortare och styvare, och risken för liggsäd minskar därmed. Båda aktiva substanser är endast aktiva när de omvandlas till sin respektive syraform. Detta händer när prohexadion-kalcium löses i vatten, medan det för trinexapak-etyl krävs ett aktiv metaboliskt steg inne i växten. Hur aktiv metabolismen inne i plantan är beror i hög grad på faktorer som främjar tillväxt t.ex. temperatur och fuktighet. Dessa skillnader i omvandling till den aktiva syraformen ger en snabbare effekt av prohexadion-kalcium, medan effekten av trinexapak-etyl tenderar att vara långsammare men varar längre tid. Trinexapak-etyl fördelas systemiskt i växten. Prohexadion-kalcium fördelas huvudsakligen uppåt i växten. I all stråsäd finns det en mycket tydlig höjdminskning vid rekommenderade doser. Vid tillfälle av liggsädesbildning finns det en tydlig minskning av liggsäd efter behandlingar med Medax Max. Medax Max bör endast användas på grödor i god tillväxt med god närings-och vattenstatus. Det är en fördel att spruta på morgonen vid fuktiga förhållanden, men på torra blad med ljus himmel och sol. Spruta inte mitt på dagen vid hög ljusintensitet och höga temperaturer. Behandla vid ökande temperaturer över 8 grader och under 24 grader C. Behandla inte efter nattfrost eller när nattfrost förutspås. Medax Max tenderar att vara mer effektiv vid senare behandlingar. Doseringen kan generellt vara lägre vid senare tidpunkter jämfört med tidigare tidpunkter. Särskilt i vårvete rekommenderas att använda endast 0,3 l / ha vid behandlingar som görs efter utvecklingsstadium 35. Kloroser/gulfärgning eller brännskador på bladen kan uppträda, men symtomen är övergående och försvinner gradvis.Under extrema väderleksförhållanden(vått) har en ökad grönskottsbildning observerats, ett försök i havre. Undvik dubbelsprutning.

Användning

Tillredning Medax Max ska tillföras med en lantbruksspruta som är kalibrerad och kontrollerad enligt gällande lagstiftning. Starta alltid sprutjobbet med en väl rengjord spruta. Fyll sprutan till ½ - ¾ med vatten. Starta omrörningen. Tillsätt långsamt önskad mängd produkt. Se till att produkten löser sig ordentlig i vattnet innan ytterligare mängd produkt tillsätts. Tillsätt resterande mängd vatten. Under hela tiden blandning och sprutning pågår ska omrörningen vara på. Använd alltid sprutblandningen omedelbart efter blandning. Rengör sprutan efter användning. Vattenmängd 100-400 l/ha Observera! Behandla inte grödor som lider av stress, t.ex. orsakad av torka, skadedjur, sjukdomar, syrebrist, dålig såbädd eller skador från föregående kemisk behandling. Undvik dubbelsprutning.

Toxiska ikoner

  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Medax Max
Formulering WG
Innehåll 50.0 g/kg Prohexadionekalcium, 75.0 g/kg Trinexapak-etyl

Produkttyp

Medax Max innehåller två aktiva substanser, prohexadion-kalcium och trinexapac-etyl. Prohexadion-kalcium och trinexapak-etyl klassificeras båda som acylcyclohexanediones. De aktiva substanserna minskar nivån av tillväxthormonet gibberellin i växten. På spannmål är effekten en minskning av längden på internoderna. Grödans strå blir kortare och styvare, och risken för liggsäd minskar därmed. Båda aktiva substanser är endast aktiva när de omvandlas till sin respektive syraform. Detta händer när prohexadion-kalcium löses i vatten, medan det för trinexapak-etyl krävs ett aktiv metaboliskt steg inne i växten. Hur aktiv metabolismen inne i plantan är beror i hög grad på faktorer som främjar tillväxt t.ex. temperatur och fuktighet. Dessa skillnader i omvandling till den aktiva syraformen ger en snabbare effekt av prohexadion-kalcium, medan effekten av trinexapak-etyl tenderar att vara långsammare men varar längre tid. Trinexapak-etyl fördelas systemiskt i växten. Prohexadion-kalcium fördelas huvudsakligen uppåt i växten. I all stråsäd finns det en mycket tydlig höjdminskning vid rekommenderade doser. Vid tillfälle av liggsädesbildning finns det en tydlig minskning av liggsäd efter behandlingar med Medax Max. Medax Max bör endast användas på grödor i god tillväxt med god närings-och vattenstatus. Det är en fördel att spruta på morgonen vid fuktiga förhållanden, men på torra blad med ljus himmel och sol. Spruta inte mitt på dagen vid hög ljusintensitet och höga temperaturer. Behandla vid ökande temperaturer över 8 grader och under 24 grader C. Behandla inte efter nattfrost eller när nattfrost förutspås. Medax Max tenderar att vara mer effektiv vid senare behandlingar. Doseringen kan generellt vara lägre vid senare tidpunkter jämfört med tidigare tidpunkter. Särskilt i vårvete rekommenderas att använda endast 0,3 l / ha vid behandlingar som görs efter utvecklingsstadium 35. Kloroser/gulfärgning eller brännskador på bladen kan uppträda, men symtomen är övergående och försvinner gradvis.Under extrema väderleksförhållanden(vått) har en ökad grönskottsbildning observerats, ett försök i havre. Undvik dubbelsprutning.

Användning

Tillredning Medax Max ska tillföras med en lantbruksspruta som är kalibrerad och kontrollerad enligt gällande lagstiftning. Starta alltid sprutjobbet med en väl rengjord spruta. Fyll sprutan till ½ - ¾ med vatten. Starta omrörningen. Tillsätt långsamt önskad mängd produkt. Se till att produkten löser sig ordentlig i vattnet innan ytterligare mängd produkt tillsätts. Tillsätt resterande mängd vatten. Under hela tiden blandning och sprutning pågår ska omrörningen vara på. Använd alltid sprutblandningen omedelbart efter blandning. Rengör sprutan efter användning. Vattenmängd 100-400 l/ha Observera! Behandla inte grödor som lider av stress, t.ex. orsakad av torka, skadedjur, sjukdomar, syrebrist, dålig såbädd eller skador från föregående kemisk behandling. Undvik dubbelsprutning.

Toxiska ikoner

  • GHS-09 - GHS-09

Varför Medax Max?

Medax Max - Tillväxtreglering när det passar dig

Top