Vizura®

Vizura är en nitrifikationshämmare för gödsel/stallgödsel/slam/flytande gödsel i alla grödor.

Genom att blanda Vizura i flytgödsel förlängs omvandlingen av ammoniumnitrat till nitrat.

Jordens ammoniumkväve omvandlas snabbt till nitrat i marken, beroende på temperatur, markfuktighet och markförhållanden. Genom att tillsätta Vizura försenas denna process, så att omvandlingen sker långsammare.​

Vizura®

Vizura är en nitrifikationshämmare för gödsel/stallgödsel/slam/flytande gödsel i alla grödor.

Genom att blanda Vizura i flytgödsel förlängs omvandlingen av ammoniumnitrat till nitrat.

Jordens ammoniumkväve omvandlas snabbt till nitrat i marken, beroende på temperatur, markfuktighet och markförhållanden. Genom att tillsätta Vizura försenas denna process, så att omvandlingen sker långsammare.​


Fördelar

 • Ökar utnyttjandet av gödselns kväve.
 • Begränsar utlakningen.​
 • Säkrar tillgången till bundet fosfor.
 • Minskar klimabelastningen med upp till ca ½ ton CO2eq per hektar.
  Utsläppen av lustgas omvandlas till CO2-ekvivalenter för enklare jämförelse.

Detaljer

Generell information

Namn Vizura
Innehåll 3.4-DIMETHYLPYRAZOLE, FOSFORSYRA

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-08 - GHS-08

Generell information

Namn Vizura
Innehåll 3.4-DIMETHYLPYRAZOLE, FOSFORSYRA

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-08 - GHS-08

Varför Vizura?

Vizura® - för att förbättra utnyttjandet av gödsel.

 • Ökar utnyttjandet av gödselns kväve - med Vizura finns det 30-100 kg/ha mer kväve tillgängligt i marken. Det kan ses som en ökad avkastning om grödan lider brist på kväve.
 • Begränsar utlakningen - där kväveutlakningen minskas med 47%.
 • Säkrar tillgången till bunden fosfor - där Vizura förbättrar tillgängligheten av markens fosfor precis runt växtens rötter. Det hjälper lantbrukare som påverkas av fosforgränserna och fungerar som en startgödsel som ger växterna en lättare start.
 • Minskar klimabelastningen - där Vizura begränsar utsläppet av lustgas från marken med i genomsnitt 50%. Det motsvarar cirka ½ ton CO2eq (lustgas omvandlat till CO2) per hektar.

 • Vizura dosering
  - Placerad: 1,0 l/ha​
  - Plöjningsfri : 2,0 l/ha​
  - Plöjd (> 20 cm dybde): 3,0 l/ha​
 • Udstyr: Vizura kan doseras på flera sätt
  - Kan tillsättas i gödseltanken
  - DosiMax och DosiStar är doseringsutrustning från Samson Agrolize
  - Genom syratillsättningspump.
 • Vizura® doseringsberäknare
  - Beräkna ditt förbrukning per lass här - på danska.

Top