InVigor Dazzler

Höstraps med hög frö- och oljeskörd.

InVigor Dazzler

Höstraps med hög frö- och oljeskörd.


Fördelar

 • Solida odlingsegenskaper
  • Lämpar sig både för tidig och sen sådd
  • Snabb utveckling på hösten
  • Bra vinterhärdighet
  • Bra stjälkstyrka
  • Tidig blomning
  • Skiduppsprickningsresistent
 • Bred sjukdomseffekt
  • Rlm7 resistens mot Phoma
  • God resistens mot ljus bladfläcksjuka (LLS)
  • God resistens mot Kransmögel (Verticillium)
  • Resistent mot TuYV

Generell information

Namn InVigor Dazzler

Generell information

Namn InVigor Dazzler

Varför InVigor Dazzler?

InVigor Dazzler - Höstraps med hög frö- och oljeskörd

Utforska InVigor Dazzler

Höstraps med solida odlingsegenskaper

 • Snabb tillväxt på hösten och liten tendens till sträckning är viktigt för att säkra en bra etablering på hösten.
 • Tidig blomning innebär tidigare skörd.
 • God stråstyrka ger mindre liggraps p g a ökat ljusinsläpp i grödan, skördearbetet blir lättare och resultatet en högre skörd.
 • Motsåndskraft mot skidsprickning säkrar skörden även om grödan blir övermogen.

Brett sjukdomsspektrum

De viktigaste svampsjukdomarna i rapsen är utöver bomullsmögel och Alternaria (som rapsen skyddas mot vid behandling i blomningen), Phoma, kransmögel och ljusbladfläcksjuka. Dazzler har specifik resistens mot Phoma (Rlm7) samt god tolerans mot kransmögel och ljus bladfläcksjuka.

Kransmögel är en växtföljdssjukdom som kan vara svår att bekämpa, vid angrepp reducerar Dazzler skördeförlusten genom sin tolerans. Ljusbladfläcksjuka är en nyare sjukdom som angriper rapsen från etableringen på hösten ända fram till skörd, bekämpningsprogram och en god sorttelerans ser till att minska skördeförlusten.

Hög kvalitet

Högt oljeinnehåll och hög fröskörd säkrar ett högt netto för den skördade varan. Dazzler har både hög fröskörd och högt oljeinnehåll.

Top