BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Vizura

Kväve

Genom att blanda Vizura i flytgödsel förlängs omvandlingen av ammoniumnitrat för nitrat

Kvävestabilisator att tillsätta i flytgödsel eller rötrester från biogastillverkning

All annan användning är otillåten. Läs medföljande anvisningar före användning.

Generell information

Namn Vizura
Formulering
Innehåll 3.4-DIMETHYLPYRAZOLE, FOSFORSYRA
Etikett Vizura_etikette_nov_2016_1
Säkerhetsblad VIZURA-SDS-SE
Marknadsföring Vizura annons
  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-08 - GHS-08
Top