BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Vizura

Kväve

Genom att blanda Vizura i flytgödsel förlängs omvandlingen av ammoniumnitrat för nitrat.

Kvävestabilisator att tillsätta i flytgödsel eller rötrester från biogastillverkning

All annan användning är otillåten. Läs medföljande anvisningar före användning.

Top