BASF Agricultural Solutions Sverige

Försäljningsrepresentant

 Peter Löfgren

Peter Löfgren

 Ann-Kristin Nilsson

Ann-Kristin Nilsson

 Andreas Johansson

Andreas Johansson

 Thomas Wildt-Persson

Thomas Wildt-Persson

Kontakt vid nödsituation

 Nödsituationer

Nödsituationer

BASF International emergency number

Giftinformationscentralen

Vid Akut förgiftning begär Giftinformation - dygnet runt.

BASF kontakt

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

 BASF AB Kundservice

BASF AB Kundservice

Direktkontakt

 BASF AB Logistik

BASF AB Logistik

 Tone Glarborg Larsen

Tone Glarborg Larsen

Crop Manager Specialty Crops

Top