Om BASF

BASF Crop Protection, marknadsför växtskyddsmedel till lantbruket i Danmark, Sverige, Norge, Finland. Estland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret är placerat i Köpenhamn. BASF Agro Nordic/Baltic är en del av den nordeuropeiska regionen som omfattar UK och Irland. BASF Agro Nordic/Baltic har 27 medarbetare och har egen representation i Danmark, Sverige och Baltikum.

BASF Crop Protection har huvudkontoret i Mount Olive New Jersey, USA och är en av de ledande producenterna av växtskyddsmedel. Visionen inom BASF Agricultural Products Division är att vara världens ledande innovatör vid optimering av lantbruksproduktionen och utnyttjande av näringsämnen för att därmed förbättra livskvaliteten för en stadigt växande världsbefolkning. Visionen är baserad på en bred erfarenhet inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning.

BASF är världens ledande kemikalieföretag. BASF erbjuder kunderna en lång rad produkter av hög kvalitet inom kemikalier, plast, ytbehandling, dispensioner, lantbruksprodukter och fin kemi samt olja och naturgas. BASF´s produktion är integrerat, restprodukter från en produktion används som råvara i annan produktion. Detta betecknas ”Verbund” och ger BASF en mera kostnadseffektiv produktion och en konkurrens fördel på lång sikt. BASF aktien handlas på börserna i Frankfurt, London och Zurich. Ytterligare information om BASF finns på www.basf.com

Top