Varning

1. Webbplatsen drivs av BASF och alla rättigheter till denna ägs och reserveras av BASF.

2. Webbplatsen som görs tillgänglig och mjukvaran som görs tillgänglig på denna webbplats tillhandahålls användaren "som den är" och utan garantier eller framställningar av något slag (uttryckligt eller underförstådd) eller något ansvar i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. BASF ansvarar inte för skador som har orsakats av eller i samband med användningen av sajten, utom vid avsiktlig felaktig uppförande. I vilket fall som helst BASF inte ansvarar för och fraskriver sig något ansvar för indirekta, tillfälliga, följdiga och speciella skador som har orsakats av eller i samband med användningen av denna webbplats.

3. All produktinformation eller annan information som publiceras via webbplatsen ges enligt BASFs bästa kunskap. All denna information ska emellertid inte, så långt det är tillåtet, skapa någon garanti eller representation av något slag eller något ansvar från BASF och ska inte befria användaren från att utföra sina egna undersökningar och tester.

4. BASF: s allmänna försäljningsvillkor får inte ändras av webbplatsen, dess innehåll, material och information om inte annat anges skriftligen.

5. Utan något ansvar kan BASF utan föregående meddelande ändra och / eller avbryta driften av hela eller delar av denna webbplats när som helst efter eget gottfinnande och tar inget ansvar för att uppdatera webbplatsen.

6. Länkar till tredjepartswebbplatser ("Hyperlänkar") utgör inte ett godkännande av sådana tredjepartswebbplatser av BASF och BASF ansvarar inte för tillgängligheten av dessa webbplatser eller deras innehåll. Hyperlänken till dessa webbplatser är på användarens egen risk.

7. Eventuella fordringar eller mål som är kopplade till sajten eller dess användning ska regleras och tolkas i enlighet med Tysklands lagar, med undantag för dess lagkonflikter.

Top