BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Corum®

Ny standard för ogräsbekämpning i ärter och bönor

 • Flexibelt behandlingsfönster
 • Mycket god effekt även på svårbekämpade ogräsarter

Ogräsbekämpning i ärter och bönor är ett komplext jobb. Säsong efter säsong står lantbrukare inför problemet med olika ogräsarter, av vilka vissa är svåra att reglera.

Corum är den nya standarden för ogräsbekämpning i ärter och åkerbönor.

Corum® - upptagningssätt hos tvåhjärtbladiga ogräs


Corum® herbicid - symptom på ogräsen ses strax efter behandlingen med en begynnande gulning av tillväxtpunkten, som sprider sig till hela växten.

Corum® Tuff mot ogrä

Behandla när ogräsen är 2-3 cm höga, i tidiga utvecklingsstadier, när de har fått de första örtbladen.
Corum ger bredspektrum effekt på örtogräs och gräsogräs inklusive svårbekämpade ogräs.

Corum® har en effekt på följande ogräsarter

Olika ogräsarter – inga problem. Håll bara koll på utvecklingen av de svåra ogräsen som t.ex. målla.

Tjockt vaxskikt hos mållan försvårar för herbicider att ta sig in i plantan, men Dash löser upp vaxskiktet hos mållan och förbättrar upptaget av Corum.
Spruta tidigt på morgonen när vaxskiktet har sprickor som gör att Corum lättare tas upp in i bladet

Corum används alltid med tillsammans med Dash i förhållande 1:1, eftersom det avsevärt ökar effekten av Corum

Behandlingsstrategi med Corum

Ogrässtrategi A (enkelbehandling)

A: enkelbehandling

Denna strategi är att föredra vid fuktiga markförhållanden i samband med sådd, samt med lågt till medium ogrästryck.

B: Delad behandling under torra förhållanden med högt ogrästryck eller där groningen av ogräsfrön är utdragen.

 • BBCH 12-13: 0,5-0,6 l Corum + Dash (behandla när första ogräsen har 1-2 blad)
 • BBCH 14-15: 0,5-0,6 l Corum + Dash (behandla när nya ogräs har 1-2 blad)

Under vilka förhållanden kan delad behandling vara aktuell?

 • Torra markförhållanden då ogräsen gror under lång tidsperiod
 • Högt till mycket högt ogrästryck
 • Mulljordar med t.ex. mycket Dån
 • Stora ogräs som kan gro från större djup

Exempel på ogräs där delad behandling kan vara en fördel:

 • Dån
 • Åkerbinda
 • Jordrök
 • Näva
 • Snärjmåra

Möligheten för delad behandling ger större handlingsfrihet. Tar hand om sent grodda ogräs.

Se mer

Corum® - Produktdetaljer

Corum® - Produktdetaljer

Ny standard för ogräsbekämpning i ärter och bönor.

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

 Måns Edensten

Måns Edensten

Rådgivning och försäljning Sverige och Norge

 Thomas Wildt-Persson

Thomas Wildt-Persson

Rådgivning och försäljning, Sverige och Norge

Corum® - Produktdetaljer

Corum® - Produktdetaljer

Ny standard för ogräsbekämpning i ärter och bönor.

Corum® - Produktdetaljer
Top