BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Comet Pro

Fungicider

Comet Pro är en andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar

Mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor.

Fördelar

  • Den starkaste strobilurinen på marknaden
  • Effektiv mot rost, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka
  • Höjer skörden i stråsäd genom tankblandning med triazoler
  • Ökar skörd och sockerinnehåll i sockerbetor
  • Ger högre skörd och bättre kvalitet i fodermajs
  • Bred registrering (stråsäd, sockerbetor och fodermajs)
  • Ökar grödans stresstolerans (kyla, torka mm)
Top