BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Flexity

Fungicider

Flexity är en fungicid med speciellt god effekt på mjöldagg och med en sidoeffekt på stråknäckare.

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre råg, rågvete och vete. Behandling får ske senast vid begynnande blomning (stadie 61).

All annan använding är otillåten.

Fördelar

- Långvarigt skydd mot mjöldagg

Sidoeffekt mot stråknäckare

- Kontinuerligt skydd på hela bladmassan

- Snabb regnfasthet

- Blandningspartnern i de tidiga behandlingarna

Top