BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Corum®

Corum är en bredverkande herbicid för användning efter uppkomst i ärter och bönor

Fördelar

 • Mycket bredverkande och flexibel!
 • Även effektiv på de mest svårbekämpade ogräsarterna!
 • Ökad flexibilitet
 • Ogrässtrategin kan anpassas till det specifika året, fältet och odlaren

Detaljer

Namn Corum
Innehåll 22.4 g/l Imazamox, 480.0 g/l Bentazon

Baljväxter

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Gräsogräs

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09
Namn Corum
Innehåll 22.4 g/l Imazamox, 480.0 g/l Bentazon
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Gräsogräs
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09
Säkerhetsdatablad SDS Corum (SE)
Etikett Corum_Etikett

Varför Corum?

Corum för ogräsbekämpning i ärter och bönor.

 • Flexibelt behandlingsfönster
 • Mycket god effekt även på svårbekämpade ogräsarter

Corum® - Upptagningssätt

Corum® Tuff mot ogräs

Behandla när ogräsen är 2-3 cm höga, i tidiga utvecklingsstadier, när de har fått de första örtbladen.

Corum har mycket bred effekt på både ört- och gräsogräs, även på svårbekämpade ogräsarter

Corum® herbicid - symptom på ogräsen ses strax efter behandlingen med en begynnande gulfärgning av tillväxtpunkten, som sprider sig till hela växten.

Corum® har effekt på många ogräsarter

Olika ogräsarter – inga problem. Håll bara koll på utvecklingen och bekämpa vid rätt tidpunkt

Tjockt vaxskikt t.ex. på målla försvårar upptag in i plantan, men Dash löser upp vaxskiktet och förbättrar upptaget av Corum.
Spruta tidigt på morgonen när vaxskiktet har sprickor som gör att Corum lättare tas upp in i bladet

Corum används alltid tillsammans med Dash, eftersom det avsevärt ökar effekten av Corum

Behandlingsstrategi med Corum

Enkelbehandling

 • BBCH 14-15: 1-1,25 l Corum + Dash, när ogräsen hjärtblad - max 2 örtblad

Denna strategi är att föredra vid fuktiga markförhållanden i samband med sådd, samt med lågt till medium ogrästryck.

Delad behandling

 • BBCH 12-13: 0,5-0,6 l Corum + Dash (behandla när första ogräsen har 1-2 blad)
 • BBCH 14-15: 0,5-0,6 l Corum + Dash (behandla när nya ogräs har 1-2 blad, minst 7 dagar mellan behandlingarna)

Under vilka förhållanden kan delad behandling vara aktuell?

 • Torra markförhållanden då ogräsen gror under lång tidsperiod
 • Högt till mycket högt ogrästryck
 • Mulljordar med t.ex. mycket Dån
 • Stora ogräs som gror från större djup

Exempel på ogräs där delad behandling kan vara en fördel:

 • Dån
 • Åkerbinda
 • Jordrök
 • Näva
 • Snärjmåra

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top