BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Corum®

Den nya standarden för ogräskontroll i ärter och åkerbönor.

Corum är en bredverkande herbicid för användning efter uppkomst i ärter och bönor

Fördelar

 • Corum är den nya standarden för ogräskontroll i ärter och åkerbönor. Mycket bredverkande och flexibel!
 • Svinmålla och flera andra svårbekämpade ogräsarter är, inget problem med Corum!
 • Corum ger ökad flexibilitet för lantbrukaren
 • Ogrässtrategin kan anpassas till det specifika året, fältet och odlaren

Detaljer

Namn Corum
Innehåll 22.4 g/l Imazamox, 480.0 g/l Bentazon

Baljväxter

Skadegörare Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Gräsogräs

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09
Namn Corum
Innehåll 22.4 g/l Imazamox, 480.0 g/l Bentazon
Skadegörare Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Gräsogräs
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09
Säkerhetsdatablad Corum_Säkerhetsdatablad
Etikett Corum_Etikett

Varför Corum?

Corum är den nya standarden för ogräsbekämpning i ärter och åkerbönor.

 • Flexibelt behandlingsfönster
 • Mycket god effekt även på svårbekämpade ogräsarter

Corum®, ny standard för ogräsbekämpning i ärter och bönor.

Corum® - upptagningssätt

Corum® Tuff mot ogräs

Behandla när ogräsen är 2-3 cm höga, i tidiga utvecklingsstadier, när de har fått de första örtbladen.

Corum ger bredspektrum effekt på örtogräs och gräsogräs inklusive svårbekämpade ogräs.

Corum® herbicid - symptom på ogräsen ses strax efter behandlingen med en begynnande gulning av tillväxtpunkten, som sprider sig till hela växten.

Corum® har en effekt på följande ogräsarter

Olika ogräsarter – inga problem. Håll bara koll på utvecklingen av de svåra ogräsen som t.ex. målla.

Tjockt vaxskikt hos mållan försvårar för herbicider att ta sig in i plantan, men Dash löser upp vaxskiktet hos mållan och förbättrar upptaget av Corum.
Spruta tidigt på morgonen när vaxskiktet har sprickor som gör att Corum lättare tas upp in i bladet

Corum används alltid med tillsammans med Dash i förhållande 1:1, eftersom det avsevärt ökar effekten av Corum

Behandlingsstrategi med Corum

Ogrässtrategi A (enkelbehandling)

A: enkelbehandling

 • BBCH 14-15: 1-1,25 l Corum + Dash

Denna strategi är att föredra vid fuktiga markförhållanden i samband med sådd, samt med lågt till medium ogrästryck.

B: Delad behandling under torra förhållanden med högt ogrästryck eller där groningen av ogräsfrön är utdragen.

 • BBCH 12-13: 0,5-0,6 l Corum + Dash (behandla när första ogräsen har 1-2 blad)
 • BBCH 14-15: 0,5-0,6 l Corum + Dash (behandla när nya ogräs har 1-2 blad)

Under vilka förhållanden kan delad behandling vara aktuell?

 • Torra markförhållanden då ogräsen gror under lång tidsperiod
 • Högt till mycket högt ogrästryck
 • Mulljordar med t.ex. mycket Dån
 • Stora ogräs som kan gro från större djup

Exempel på ogräs där delad behandling kan vara en fördel:

 • Dån
 • Åkerbinda
 • Jordrök
 • Näva
 • Snärjmåra

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top