BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Scala

Fungicider

Scala är en specialprodukt för bekämpning av svampsjukdomar i olika specialgrödor

Mot svampsjukdomar i odlingar av äpple och päron. Behandling av äpple och päron får ej ske senare än 56 dagar före skörd. Mot svampsjukdomar i odlingar av jordgubbar (både utomhus och i växthus). Behandling i jordgubbar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnadsväxter i växthus (ej tunnel). All annan använding är otillåten. Läs medföljande anvisningar före användning.

Fördelar

- effekt mot både mjöldagg och skorv

- bra blandningspartner i frukt mot skorv

- fungerar vid låga temperaturer

Top