Balaya® - Nyhet 2022

Ny effektiv bredspektrumfungicid utan SDHI mot svampsjukdomar.

Nu lanserar vi Balaya® – en av marknadens mest flexibla SDHI-fria fungicider som ger skydd åt dina grödor även om vädret skulle vara ostadigt efter behandling. Dessutom ger Balaya ett långvarigt skydd, så du får större frihet när du kan behandla ditt fält.

Balaya® - Nyhet 2022

Ny effektiv bredspektrumfungicid utan SDHI mot svampsjukdomar.

Nu lanserar vi Balaya® – en av marknadens mest flexibla SDHI-fria fungicider som ger skydd åt dina grödor även om vädret skulle vara ostadigt efter behandling. Dessutom ger Balaya ett långvarigt skydd, så du får större frihet när du kan behandla ditt fält.


Fördelar

 • Effektivt svampmedel utan SDHI. Passar in i alla strategier
 • Innehåller Revysol – stark kurativ och långtidseffekt
 • Bredare behandlingsfönster
 • Starka fysiologiska effekter

Detaljer

Generell information

Namn Balaya
Formulering EC
Innehåll 100 g/l Mefentriflukonazol, 100 g/l pyraclostrobin

Produkttyp

Balaya® är ett systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper mot
Bladfläcksjuka
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Kornrost
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Sköldfläcksjuka
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Gulrost
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Bladfläcksjuka
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
1,5 l/ha BBCH 30-69 2

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Balaya
Formulering EC
Innehåll 100 g/l Mefentriflukonazol, 100 g/l pyraclostrobin

Produkttyp

Balaya® är ett systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper mot
Back
Havre - Bladfläcksjuka
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Back
Korn - Kornrost
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Back
Råg - Sköldfläcksjuka
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Back
Rågvete - Gulrost
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Back
Vete - Bladfläcksjuka
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 30-69
Antal appliceringar
2

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Varför Balaya?

Balaya® - en ny effektiv bredspektrumfungicid utan SDHI mot svampsjukdomar.

Balaya är en av marknadens mest flexibla SDHI-fria fungicider och ger skydd åt dina grödor även om vädret skulle vara ostadigt efter behandling. Dessutom ger Balaya ett långvarigt skydd, så du får större frihet när du kan behandla ditt fält.

Tänk om allt bara var lika flexibelt som Balaya.

Utforska Balaya

Effektivt svampmedel utan SDHI

Eftersom Balaya inte innehåller SDHI, innebär det att det går använda någon av BASF:s två andra Revysol-baserade fungicider, Revystar XL eller Revytrex, i flaggbladsbehandlingen kombinerat med att använda Balaya strax före eller vid stråskjutningen och/eller i axgången.

Läs mer om Revysol

Balaya® – brett effektspektrum i många grödor

Utöver Septoria är Balaya även effektivt mot sköldfläcksjuka, DTR, bladfläcksjuka korn, brunrost i korn och vete, gulrost, mjöldagg och Ramularia och kan användas i höstvete, korn, råg och rågvete.

Revysol – den första isopropanol-azolen

Revysol är den första isopropanol-azolen på marknaden utvecklad och framtagen av BASF. Isopropanol-azolen har en rörlig bindning likt en krok, som anpassar sig efter olika mutationer. Den binder upp till 100 gånger starkare till target siten i Septoria än vad konventionella triazolfungicider gör, även efter det att mutationer har utvecklats.

Stark kurativa effekt

Eftersom den aktiva substansen i Revysol har både kurativa och preventiva effekter är den betydligt mer flexibel än liknande produkter och har dessutom en långtidseffekt på upp till sju veckor.

Preventiv effekt ger upp till 4 veckor längre skydd

De aktiva substanserna rör sig snabbt ut i behandlad bladyta samtidigt som depåer bildas både inne i och utanpå bladet, under vaxlagret. På så sätt skyddas de mot den starka UV-strålningen.

Levererar jämn och hög effekt depåer i bladet

Snabbt upptag av Revysol, redan under första timmen

Även om det skulle regna några dagar under din behandlingsperiod kan du vara lugn med Balaya. Dess snabba upptag in i bladet och långvariga skydd gör att du kan behandla över en längre tidsperiod, vid låga temperaturer samt så nära som femton minuter innan regn.

Validerat i oberoende institutet ADAS (UK)

Långtidsskydd effekt med Revysol® är validerat av oberoende institutet ADAS (UK).

Flexibelt behandlingsfönster vid vete

Eftersom Balaya inte innehåller SDHI, innebär det att det går använda någon av BASF:s två andra Revysol-baserade fungicider, Revystar® XL eller Revytrex®, i flaggbladsbehandlingen kombinerat med att använda Balaya strax före eller vid stråskjutningen och/eller i axgången. Det ger ett oerhört brett och flexibelt behandlingsfönster vid vete.

Starka fysiologiska effekter

Balaya® visar positiva effekter även utan svampangrepp tack vare olika fysiologiska effekter som minskar plantans stress.

 • Minskad skada av solbränna
 • Etylen reduktion
 • Mer grön bladyte
 • Bättre N-upptag
 • Bättre vattenutnyttjande

Fältförsök och resultat

Top