Comet® Pro

Comet Pro är andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar

Comet® Pro

Comet Pro är andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar


Fördelar

 • Den starkaste strobilurinen på marknaden
 • Effektiv mot rost, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka
 • Höjer skörden i stråsäd vid tankblandning med triazoler
 • Ökar skörd och sockerinnehåll i sockerbetor
 • Ger högre skörd och bättre kvalitet i fodermajs
 • Bred registrering (stråsäd, sockerbetor och fodermajs)
 • Ökar grödans stresstolerans (kyla, torka mm)

Detaljer

Generell information

Namn Comet Pro
Formulering EC
Innehåll 200 g/l (19,2% w/w) Pyraclostrobin

Produkttyp

Comet Pro tillhör andra generationens strobiluriner. Den aktiva substansen pyraclostrobin har en translaminär verkan med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar i stråsäd. Comet Pro blockerar svampens cellandning och energiförsörjning som i sin tur påverkar andra vitala funktioner i svampen. Comet Pro fördelas effektivt i plantan och därigenom skyddas både gamla blad och nytillväxta delar av plantan.

Resistens

Comet Pro tillhör Qol-fungiciderna, FRAC kod 11, och betraktas ha en hög risk för att utveckla resistens.

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Comet Pro
Formulering EC
Innehåll 200 g/l (19,2% w/w) Pyraclostrobin

Produkttyp

Comet Pro tillhör andra generationens strobiluriner. Den aktiva substansen pyraclostrobin har en translaminär verkan med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar i stråsäd. Comet Pro blockerar svampens cellandning och energiförsörjning som i sin tur påverkar andra vitala funktioner i svampen. Comet Pro fördelas effektivt i plantan och därigenom skyddas både gamla blad och nytillväxta delar av plantan.

Resistens

Comet Pro tillhör Qol-fungiciderna, FRAC kod 11, och betraktas ha en hög risk för att utveckla resistens.

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09

Varför Comet Pro?

Comet Pro – en partner i all stråsäd

Comet Pro är en välkänd strobilurin och har använts med bra resultat under flera år. Det är också ganska välkänt att effekten på septoria och mjöldagg idag är begränsad med Comet Pro och andra produkter med samma verkningssätt.
Det som alla kanske inte vet är att Comet Pro har en mycket bra effekt på rost och bra effekt på bladfläcksvampar i både råg, korn och havre.

Förutom de effekter på svampangrepp som Comet Pro har tillför Comet Pro dessutom betydande fysiologiska, stressreducerande och förgrönande effekter på grödan. Detta ger grödan ett extra skydd vid kyla, torka, blåst och vid angrepp av svamp, vilket ger en gynnsam effekt ​under grödans tillväxt och mognad. Det gäller alla olika sorter, även sorter som har bättre mot ståndskraft mot svampsjukdomar. Dessa effekter är ren fakta och är grundligt dokumenterade, under många år och i flertalet olika grödor.

Fyra snabba varför Comet Pro ska vara med​ i din svampstrategi:

 • Förstärker blandningspartnern​
 • Effektiv mot rostsvampar​
 • Stärker grödans eget försvar​
 • Ger ”greeningeffekt” och ökad stresstålighet

Rekommendationer med Comet Pro i stråsäd

Stärk din gröda genom att ge den ett så bra skydd som möjligt hela vägen fram till skörd. Comet Pro kan användas i alla stråsädesgrödor med en dos på max 1,25 liter/ha. Dock behövs inte mer än 0,3-0,6 l/ha för att erhålla Comet Pro’s skyddande egenskaper och ett bra skydd på de svampar som Comet Pro har effekt på. Comet Pro ska alltid köras som en del i en strategi med annan produkt för att erhålla bästa effekt på olika svampsjukdomar i stråsäd.

Comet Pro – även i majs och sockerbetor​

Förutom att Comet Pro är en utmärkt partner i all stråsäd ger den ett riktigt bra skydd även i majs till foder och i sockerbetor.

I sockerbetor ökar Comet Pro skörden och sockerhalten samt ger ett brett och bra skydd mot flertalet svampsjukdommar såsom mjöldagg, ramularia, rost och cercospera.

Comet Pro och Revyona

Comet Pro kan även med fördel köras ihop med Revyona vid svampbehandling i sockerbetor. Produkterna kompletterar varandra väl både effektmässigt och ur ett "resistenstänk".

Kombinationen med Comet Pro och Revyona i sockerbetor ger mycket bra effekt på mjöldagg, rost, Ramularia och Cercospora

Fysiologiska effekter även i andra grödor än stråsäd

Som vi nämnt tidigare har Comet Pro förutom effekter på flertalet svampsjukdommar även så kallade fysiologiska effekter så som bättre tålighet mot torkstress och kyla.

Till höger ser du bilder på försök som visar effekten med Comet Pro när grödan (i detta fallet sockerbetor) som utsatts för nattfrost. Plantorna på de vänstra bilderna har utsatts för en temperatur på minus 4,6 grader under 6 timmar.​
På bilderna längst till höger har plantorna utsatts för en temperatur ner till minus 4,6 grader under hela 8 timmar, bilderna och effekten som Comet Pro ger talar sitt tydliga språk.

Top