BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Flexity

Flexity är en fungicid med speciellt god effekt på mjöldagg och med en sidoeffekt på stråknäckare.

Fördelar

- Långvarigt skydd mot mjöldagg

Sidoeffekt mot stråknäckare

- Kontinuerligt skydd på hela bladmassan

- Snabb regnfasthet

- Blandningspartnern i de tidiga behandlingarna

Detaljer

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-07 - GHS-07
Etikett Flexity_Etikett
Säkerhetsdatablad Flexity_Säkerhetsblad
Top