Flexity

Flexity är en fungicid med speciellt god effekt på mjöldagg och med en sidoeffekt på stråknäckare.

Flexity

Flexity är en fungicid med speciellt god effekt på mjöldagg och med en sidoeffekt på stråknäckare.


Fördelar

- Långvarigt skydd mot mjöldagg

Sidoeffekt mot stråknäckare

- Kontinuerligt skydd på hela bladmassan

- Snabb regnfasthet

- Blandningspartnern i de tidiga behandlingarna

Detaljer

Generell information

Namn Flexity
Formulering SC
Innehåll 300 g/l Matrafenon

Produkttyp

Flexity användas i stråsäd för bekämpning av mjöldagg och stråknäckare. Flexity verkar både förebyggande och kurativt. Flexity är lokalsytemisk. Vid behandling i stadium 30 - 32 har Flexity effekt på stråknäckarsvampen. Den aktiva substansen har ett annat verkningssätt än existerande svampmedel på den svenska marknaden. Långtids-effekten för Flexity är 6 - 8 veckor.

Användning

Regnfasthet Flexity tas upp omedelbart i växtens blad och är därför vid normala förhåll-anden regnfast redan efter en 1/2 timme. Bemärk att det ofta tar längre tid för Flexitys blandningspartners att bli regnfast. Beredning av sprutvätska Fyll halva spruttanken med rent vatten och starta omrörningen därefter hälls uppvägd mängd Flexity i och resterande vatten fylls på. Sprutvätska sprutas ut direkt efter beredning. Blandingspartners Flexity kan blandas med andra fungicider som Forbel 750, Comet Pro, Cycocel produkter, Fastac 50 och på marknanden förekommande triazoler. Flexity kan blandas med formulerad mangan. Sprutteknik Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämnt för att uppnå optimal behandlingseffekt. Vattenmängd Rekommenderad vattenmängd är 150 -250 l/ha. Den lägsta vattenmängden i de tidiga stadierna när man har en mindre mängd bladmassa och eller när bladen är daggfuktiga. Den högre mängden används i senare stadier och i bestånd som är kraftiga med en stor bladmassa. Rengörning av spruta Sprutan rengöres efter användning. Det görs bäst med ett fettupplösande rengöringsmedel, så att beläggningar i spruttank, slangar, munstycken, filter m.m. löses upp. Lagring Lagring ska ske på frostfri plats och skyddas från direkt solljus och andra värmekällor.

Resistens

Resistens Det finns risk för att de svampsjukdomar som förekommer i grödan är motståndskraftiga (resistenta) mot den aktiva substansen i produkten. Vid mycket gynnsamma betingelser för svampen kan därför preparatets effekt försämras. Då det inte är möjligt att förutsäga den risk som föreligger för resistens-utveckling pga. grödval, behandlings-betingelser och möjligheter till påverkan frånskriver sig BASF från ansvaret om eventuella skador till följd av resistensutveckling. Den av BASF rekommenderade dosering skall hållas för att undgå minskade behandlingseffekter.

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07

Generell information

Namn Flexity
Formulering SC
Innehåll 300 g/l Matrafenon

Produkttyp

Flexity användas i stråsäd för bekämpning av mjöldagg och stråknäckare. Flexity verkar både förebyggande och kurativt. Flexity är lokalsytemisk. Vid behandling i stadium 30 - 32 har Flexity effekt på stråknäckarsvampen. Den aktiva substansen har ett annat verkningssätt än existerande svampmedel på den svenska marknaden. Långtids-effekten för Flexity är 6 - 8 veckor.

Användning

Regnfasthet Flexity tas upp omedelbart i växtens blad och är därför vid normala förhåll-anden regnfast redan efter en 1/2 timme. Bemärk att det ofta tar längre tid för Flexitys blandningspartners att bli regnfast. Beredning av sprutvätska Fyll halva spruttanken med rent vatten och starta omrörningen därefter hälls uppvägd mängd Flexity i och resterande vatten fylls på. Sprutvätska sprutas ut direkt efter beredning. Blandingspartners Flexity kan blandas med andra fungicider som Forbel 750, Comet Pro, Cycocel produkter, Fastac 50 och på marknanden förekommande triazoler. Flexity kan blandas med formulerad mangan. Sprutteknik Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämnt för att uppnå optimal behandlingseffekt. Vattenmängd Rekommenderad vattenmängd är 150 -250 l/ha. Den lägsta vattenmängden i de tidiga stadierna när man har en mindre mängd bladmassa och eller när bladen är daggfuktiga. Den högre mängden används i senare stadier och i bestånd som är kraftiga med en stor bladmassa. Rengörning av spruta Sprutan rengöres efter användning. Det görs bäst med ett fettupplösande rengöringsmedel, så att beläggningar i spruttank, slangar, munstycken, filter m.m. löses upp. Lagring Lagring ska ske på frostfri plats och skyddas från direkt solljus och andra värmekällor.

Resistens

Resistens Det finns risk för att de svampsjukdomar som förekommer i grödan är motståndskraftiga (resistenta) mot den aktiva substansen i produkten. Vid mycket gynnsamma betingelser för svampen kan därför preparatets effekt försämras. Då det inte är möjligt att förutsäga den risk som föreligger för resistens-utveckling pga. grödval, behandlings-betingelser och möjligheter till påverkan frånskriver sig BASF från ansvaret om eventuella skador till följd av resistensutveckling. Den av BASF rekommenderade dosering skall hållas för att undgå minskade behandlingseffekter.

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
Top