Revyona®

Bredspektrumfungicid, med klassens bästa effekt på Alternaria i potatis. Godkänt för potatis, äpplen, päron, stenfrukter, sockerbetor, raps och majs.​

Revyona®

Bredspektrumfungicid, med klassens bästa effekt på Alternaria i potatis. Godkänt för potatis, äpplen, päron, stenfrukter, sockerbetor, raps och majs.​


Fördelar

 • Sjukdomskontroll med brett spektrum
  • Bland annat klassens bästa effekt mot Alternaria i potatis
 • Förebyggande och kurativ aktivitet
 • Bidrar till förbättrad kvalitet och mer säljbar skörd
 • Effektivt oavsett väder

Detaljer

Generell information

Namn Revyona

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Revyona

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Varför Revyona?

Skillnaden är Revyona®

Revyona är den senaste generationens triazolfungicider med utmärkt effekt i potatis, äpple, päron, plommon, körsbär, sockerbetor, raps och majs.

Klassens bästa alternativ för bekämpning av Alternaria i potatis.

Utforska Revyona®

I fältförsök har Revyona visat god och bred sjukdomskontroll i en mängd olika grödor.

 • Klassens bästa effekt mot Alternaria i potatis
 • Stark effekt mot Skorv/Venturia, mjöldagg och Stemphylium i kärnfrukt
 • God effekt mot Monilia i stenfrukt
 • Revyona och Comet Pro i sockerbetor ger mycket bra effekt på mjöldagg, rost, Ramularia och Cercospora

Spindeldiagrammet till vänster visar hur effektiv Revyona är i tester jämfört med marknadsstandarder som är specifika för den aktuella sjukdomen. Här ser du en stark och bred effekt av Revyona mot alla testade sjukdomar.

Klassens bästa fungicid mot Alternaria

I fältförsök har Revyona visat sig ha bäst effekt mot Alternaria solani i potatis.

Jämför de tre bilderna för att se skillnaden. Skillnaden är Revyona.

Tydlig effekt och avkastningsfördelar

Alternerande program med Revyona visar en tydlig effekt och avkastningsfördel jämfört med ett standardprogram.

Minskar tillväxten av svamppatogener

Revyona är ett suspensionskoncentrat av en azolfungicid som förhindrar svampinfektioner och minskar de tidiga utvecklingsstadierna av mycel.

Revyona har visat sig ge en kraftig minskning av svampens förmåga att tränga in i växtvävnaden och mycelets/hyfernas förmåga att växa

Revyona innehåller Revysol® - Designed to Outperform

Revysol är en innovativ fungicid. Den upptäcktes och utvecklades av BASF med lantbrukarens behov i fokus: En ny effektnivå i fält, flexibilitet för användaren och god långtidseffekt. Revysol lanserades under 2020, färdigformulerad med andra BASF fungicider och egna produktnamn, för att ge odlare runt om i världen tillgång till högeffektiva lösningar som gör planeringen enklare.

Läs mer om Revysol här

Det verksamma ämnet i Revyona® och den unika väderoberoende sammansättningen kan göra ditt sprutprogram betydligt mer effektivt och flexibelt.

Revyona® har god regnfasthet samt beständighet mot temperatur och UV-ljus.

Odla bättre potatis

Revyona håller potatisblasten grönare längre och ökar både avkastning, kvalitet och stärkelseinnehåll.

Förbättrad kvalitet och mer säljbar avkastning

I figuren ser du stärkelseinnehåll i dt/ha i fältförsök utförda 2016–2018. Revyona ökade avkastning per hektar jämfört med marknadsstandard.

I fältförsök 2016–2020 gav Revyona en avkastningsfördel på i genomsnitt 2,9 ton/ha jämfört med marknadsstandarder.

I alla enskilda försök visade Revyona® en avkastningsfördel jämfört med standarder i intervallet 0,4–9,4 ton/ha.

Fallstudie av bekämpning av Alternaria i potatis med Revyona

I den här videon berättar Luca Chiericati, Andrzej Urbanek, Wendy Vanhemelrijck, Gert Peeters, Gianfranco Pradolesi, och Karolina Debska-Zeidler mer om varför Revyona är en svampmedel med utmärkt effekt i stenfrukter.

Bättre äpplen och päron utan sjukdomar

I fältförsök med äpplen 2021 där Revyona ingick i ett sprutprogram mot Äppleskorv visade det sig förbättra skörden och kvaliteten jämfört med obehandlade kontroll-led och standardprogram.

​​Revyona - en svampmedel med utmärkt effekt i äpplen och päron

I den här videon berättar Luca Chiericati, Andrzej Urbanek, Wendy Vanhemelrijck, Gert Peeters, Gianfranco Pradolesi, och Karolina Debska-Zeidler mer om varför Revyona är ett svampmedel med utmärkt effekt i stenfrukter.

Revyona har också bra effekter på flertalet sjukdommar i sockerbetor och ska köras i kombination med Comet Pro för bästa effekt och ger därmed också en bra resistensstrategi.​​

Tillsammans med Comet Pro stärker Revyona upp effekterna på bland annat cercospera och rost i sockerbetor.​

Top