Scala

Scala är en specialprodukt för bekämpning av svampsjukdomar i olika specialgrödor

Scala

Scala är en specialprodukt för bekämpning av svampsjukdomar i olika specialgrödor


Fördelar

- effekt mot skorv

- bra blandningspartner i frukt mot skorv

- fungerar vid låga temperaturer

Detaljer

Generell information

Namn Scala
Formulering SC (Suspensionskoncentrat)
Innehåll 400.0 g/l Pyrimetanil

Produkttyp

Scala är ett kontakt och lokalsystemiskt svampmedel för bekämpning av gråmögel (Botrytis cinerea) i jordgubbar, prydnadsväxter samt skorv (Ven-turia inaequalis resp. pirina) och Monilia i odlingar av äpple och päron. Den aktiva substansen, pyrimethanil, tillhör anilinopyrimidingruppen. Pyri-methanil blockerar bildningen av svampens enzymer som är nödvändiga för infektionen, varvid infektionsprocessen stoppas. Scala kan med fördel användas vid de första behandlingarna då det visat sig att man har effekt även vid kall väderlek. Temperaturen bör dock inte understiga +5°C.

Användning

Blandbarhet Scala är blandbart med andra svampmedel t.ex. Delan WG och insektsmedel som användes i jordgubbar, äpple och päron. Vi avråder från blandning med herbicider. Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Scala tillsätts under omrörning och resten av vattenmängden fylls på.

Resistens

Resistensstrategi för gråmögel I situationer där upp till 6 gråmögelbehandlingar behövs per gröda och sä-song, rekommenderas maximum 2 be-handlingar med Scala eller annat medel tillhörande anilinopyrimidiner. I Sverige sprutas normalt 3 ggr mot gråmögel i jordgubbar vilket innebär att endast en behandling bör göras med Scala. I övrigt se under respektive gröda.

Toxiska ikoner

  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Scala
Formulering SC (Suspensionskoncentrat)
Innehåll 400.0 g/l Pyrimetanil

Produkttyp

Scala är ett kontakt och lokalsystemiskt svampmedel för bekämpning av gråmögel (Botrytis cinerea) i jordgubbar, prydnadsväxter samt skorv (Ven-turia inaequalis resp. pirina) och Monilia i odlingar av äpple och päron. Den aktiva substansen, pyrimethanil, tillhör anilinopyrimidingruppen. Pyri-methanil blockerar bildningen av svampens enzymer som är nödvändiga för infektionen, varvid infektionsprocessen stoppas. Scala kan med fördel användas vid de första behandlingarna då det visat sig att man har effekt även vid kall väderlek. Temperaturen bör dock inte understiga +5°C.

Användning

Blandbarhet Scala är blandbart med andra svampmedel t.ex. Delan WG och insektsmedel som användes i jordgubbar, äpple och päron. Vi avråder från blandning med herbicider. Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Scala tillsätts under omrörning och resten av vattenmängden fylls på.

Resistens

Resistensstrategi för gråmögel I situationer där upp till 6 gråmögelbehandlingar behövs per gröda och sä-song, rekommenderas maximum 2 be-handlingar med Scala eller annat medel tillhörande anilinopyrimidiner. I Sverige sprutas normalt 3 ggr mot gråmögel i jordgubbar vilket innebär att endast en behandling bör göras med Scala. I övrigt se under respektive gröda.

Toxiska ikoner

  • GHS-09 - GHS-09
Top