Rekommendationer och gröda

Framgångsrika lantbrukare arbetar hårt med att maximera sina skördar. Det gör vi också. Lantbrukare räknar med produkter och tjänster för att få ut mesta möjliga av skörden, inte bara för att nå högsta möjliga kvantitet utan också högsta möjliga kvalitet.

Vi på BASF jobbar med förse lantbrukare med bästa möjliga lösningar för att hjälpa dem få ut det mesta möjliga av sina grödor - världen runt.

Relevanta produkter

Vizura

Genom att blanda Vizura i flytgödsel förlängs omvandlingen av ammoniumnitrat för nitrat.

Dash

Dash är ett tillsatsmedel som förbättrar grödans upptag av olika växtskyddsmedel.

Dash innehåller både ett vätmedel och en olja samt har lågt pH.

Focus Ultra

Focus Ultra är ett selektivt ogräsmedel med effekt mot både perenna och annuella gräsogräs, i ett stort antal tvåhjärtbladiga grödor och rödsvingel.

Ladda ned etiketter, säkerhetsdatablad och marknadsföring för alla BASF produkter

Korn
Korn

Læs mere om vores korn løsningar

Clearfield teaser tekst

Odlare över hela världen förlitar sig på säkra och pålitliga verktyg för att kunna kontrollera sjukdomar. Högeffektiva och innovativa fungicider är avgörande för att på ett hållbart sätt kunna hantera svampsjukdomar och samtidigt säkerställa hög kvalitet och god avkastning.

Top