Farming - the biggest job on earth

Lantbruket står inför ett antal stora utmaningar, till exempel ökad reglering, klimatförändringar, behovet av att förbättra den biologiska mångfalden, brist på arbetskraft och ett ökande behov av livsmedel. Samtidigt befinner vi oss i en tid då möjligheterna för lantbruket aldrig har varit större när det kommer till innovativa metoder och digital teknik.

Vi kommer att förmedla lantbrukarnas erfarenheter för att inspirera hela lantbruket

Vi tror på att dela med oss av kunskap som kan inspirera människor att arbeta med några av de utmaningar som lantbruket står inför, och kanske till och med hjälpa till att förmedla upplevelsen av lantbruk i en ännu mer positiv riktning under parollen "Farming – the Biggest Job on Earth".

Vi har samlat insikter om lantbruket genom en stor undersökning och vi har talat med några av de lantbrukare som ligger längst fram. All denna kunskap kommer att inspirera att ta itu med de stora utmaningarna inom lantbruket, vilka handlar om innovation, precisionsodling och hållbarhet.

Du hittar allt innehåll på webbsidorna Precisionsodling , Hållbarhet och Innovation ,och sidorna kommer kontinuerligt att uppdateras med nytt innehåll.

Svenska lantbrukare vill minska koldioxidutsläppen, men endast 20% säger de har den rätta kunskapen.

En ny undersökning från BASF visar att de flesta svenska lantbrukare tar hänsyn till hållbarhet när de fattar beslut. Samtidigt visar undersökningen också att fyra av fem saknar kunskap om hur man kan minska gårdens koldioxidutsläpp. Vi frågade tre lantbrukare, som alla har tagit nya initiativ för att göra sina gårdar mer hållbara, om hur de har tacklat utmaningen.

Ett oumbärligt verktyg för ett mer hållbart lantbruk.

En av tre lantbrukare i Sverige använder idag precisionsodling på gården i större eller mindre utsträckning. Enligt två lantbrukare från Barsebäcks gods och Övedskloster kommer GPS-tekniken att vara en permanent och utbredd del av framtidens lantbruk. Tekniken kan både hjälpa till att så bättre, skörda mer, hålla jorden i gott skick och till och med förbättra jordkvaliteten under de kommande åren.

Framtidens hållbara lantbruk kräver utveckling

Gårdarna växer i takt med att ny teknik, nya produkter, metoder och arbetssätt används. Samtidigt har konsumenterna nya krav och förväntningar på de produkter som finns på hyllorna. Detta skapar utmaningar, men också stora möjligheter för de lantbrukare som vågar bryta ny mark. Vi talade med två lantbrukare som själva prövar nya projekt och har tagit med sig nya tekniker till gården.

Top