Innovation

Framtidens lantbruk kräver en vilja till utveckling och innovation

Innovation

Framtidens hållbara lantbruk kräver utveckling

Gårdarna växer i takt med att ny teknik, nya produkter, metoder och arbetssätt används. Samtidigt har konsumenterna nya krav och förväntningar på de produkter som finns på hyllorna. Detta skapar utmaningar, men också stora möjligheter för de lantbrukare som vågar bryta ny mark. Vi talade med två lantbrukare som själva prövar nya projekt och har tagit med sig nya tekniker till gården.

Utveckling är ett stort tema i dag och kommer att bli ännu viktigare under de kommande åren. Lantbruket står inför stora utmaningar, varav de mest uttalade handlar om att producera mer mat för världens växande befolkning och använda mindre av naturens resurser med ett mindre koldioxidavtryck. Därför fokuserar BASF:s kampanj Farming – the Biggest Job on Earth på en grupp svenska lantbrukare som bryter ny mark och förnyar sitt lantbruk på olika sätt. Syftet är att dela med sig av goda erfarenheter och inspirera.

Inspiration till nya sätt

Innovation är en tydlig trend när vi frågar svenska lantbrukare. I en undersökning av 212 lantbrukare säger 68 procent att de är antingen villiga eller mycket villiga att prova, testa eller integrera nya produkter på gården. Ändå säger bara 22 procent att de är intresserade eller mycket intresserade av att ställa om produktionen till exempelvis växtbaserade livsmedel eller nya produkter, om det finns en ekonomisk fördel. Undersökningen genomfördes av Aspecto på uppdrag av BASF.

– Möjligheterna till innovation är många och omfattar nya typer av växtskydd , till exempel biologiska växtskyddsmedel, utsädesbehandling , jordbearbetning , gräsproteinväxter och precisionsodling . Den gemensamma nämnaren är att det har blivit mycket mer komplicerat att vara lantbrukare. Och vi kan se att de lantbrukare som klarar sig bäst ofta är de som är redo för förändring och testar både nya produkter och sätt att bedriva sin verksamhet. Men det kräver en vilja till utveckling och det är inte alla som har den. Det är därför vi i projektet Farming - the Biggest Job on Earth delar med oss av några goda exempel på hur du kan utveckla din gård på olika sätt i hopp om att ge inspiration, säger Peter Löfgren, försäljningschef växtskyddsprodukter, Sverige.

Lokalt samarbete kan bana väg

Morötter eller ärtor? Ett eget vindkraftverk eller egna solpaneler? Det kan finnas många olika vägar att gå, och hur väljer man en som balanserar gårdens storlek och typ av gård, ekonomin och den riktning man vill gå? Enligt Jannik Houmann, inspektör på Barsebäcks Godsi Skåne, kan det vara en bra vägledning att följa bra samarbetspartners och låta deras idéer inspirera dig.

– Vi levererade till exempel havre till havredryck, som var ett koncept som gick från gård till bord. Det var inte vår egen idé, men samarbetet kom till stånd genom en lokal fabrik som vi redan arbetade med. Samtidigt ligger vår mark alldeles intill fabriken, så det fanns en stark lokal förankring kring produkten och vår gård redan innan vi gick med. Det var vettigt för oss att pröva något nytt, och vi kunde få mer för grödorna här genom att erbjuda konsumenterna större insyn i produkten. Och det var säkert eftersom vi kände vår partner i förväg, säger Jannik Houmann

Han drar slutsatsen att det är bra att förlita sig på välkända samarbetsrelationer, både när det gäller utvecklingen av själva produkten, och när det gäller att få ekonomin att gå ihop. Här är det en stor fördel att känna varandra i förväg. Dessutom rekommenderar han att man väljer en metod som är enkel och lätt att komma i gång med.

– I grunden är det en fråga om risktagande när man planerar att ta en ny produkt. Vi gillar att prova nya saker, men har varit mycket noga med att balansera riskerna genom att välja grödor som ger god avkastning. Man får inte beröm för att man lägger ut odlar mark som inte ger avkastning. Dill, små morötter till skolbarnens luncher och persilja har vi provat i några år och har lyckats bra med. Vi hade också brödvete. Om jag skulle välja skulle jag säga: Var försiktig så att det inte blir för komplicerat, välj kompetenta och välkända partners och få stöd för idén, så att styrelsen och banken också tror på den, säger Jannik Houmann.

Nya grödor kan leda till utveckling

På Övedskloster i Skåne har marken varit i familjens ägo sedan 1700-talet och är genomsyrad av traditioner tack vare platsens historia. Men att ta fram nya produkter är också en viktig del av verksamheten för att se till att gården även i framtiden kan drivas som ett sunt företag. Lars Bæksted, fastighetsförvaltare på Övedskloster, förklarar.

– På en stor egendom som vår är det viktigt att optimera maskiner och arbetskraft. Vi måste ständigt försöka optimera. Behöver du odla 100 hektar med nya grödor eller behöver du få in mjölkkor? Detta är inga enkla beräkningar, särskilt inte på ett stort lantbruksföretag där ägaren inte är förman och flera led måste betalas. Se till att du inte förlorar pengar eftersom du behöver extra personal och fler traktorer. Det är förmodligen lättare att prova nya saker på en mindre gård. Vi gör det också, men vi lägger mer tid på att anpassa oss, säger Lars Bæksted.

Han förklarar att metoden för att välja en ny metod först och främst bygger på forskning, användning av nätverket och erfarenhet. Han utgår från vad han har provat tidigare och lägger ner mycket tid på forskning innan han fattar sitt beslut. Dessutom är metoden också att testa nya saker i mindre skala och sedan skala upp om det fungerar.

– Gårdsbutik har vi försökt. Det var svårt, men skapade en god medvetenhet om gården. Vi är också angelägna om att prova nya grödor och vi provar en ny nästan varje år. Just nu talar vi om att odla ärtor. Det är ren ekonomi. Det var brist på ärtor, så det kunde vara bra att byta. I övrigt måste allt fungera. Hur får man ett slutresultat för en gröda? Det beror på efterfrågan, priset på gödningsmedel och flera andra faktorer. Vi tittar också på möjligheten att mekaniskt rengöra grödor för att använda mindre kemikalier på lång sikt, men här tänker jag mer på att använda biologiska medel, GPS och internet på högsta nivå. Vissa kanske kallar mig skeptisk, men jag skulle själv kalla det realistiskt. Vi vill hellre förbereda oss väl och sedan göra rätt, säger Lars Bæksted.

Många nya lösningar inför 2030 med lägre resursförbrukning

Oavsett om du är en konventionell lantbrukare eller en nykomling i branschen kräver de kommande utmaningarna i fråga om klimat, biologisk mångfald och livsmedelsbrist att lantbrukarna är redo för förändring och har tillgång till den kunskap som behövs för att ta vara på de många möjligheterna.

– Mitt råd till lantbrukarna är att experimentera och prova nya produkter, åtgärder och metoder. Många har redan valt denna strategi, vilket vår undersökning bekräftar, och denna trend kommer att fortsätta. Det viktigaste är att lantbrukarna har en vision och är modiga, förklarar Peter Löfgren.

På BASF är innovation av nya produkter och lösningar också viktigt. BASF har till exempel mer än 30 stora utvecklingsprojekt inom nya utsädessorter och grödor, växtskydd , digitala lösningar och bekämpning av sjukdomar, ogräs och skadedjur som kommer att vara på marknaden fram till 2030.

Peter Löfgren påpekar att skördar med ett hållbart tillvägagångssätt är ett centralt tema.

– Det händer mycket just nu inom biologiskt växtskydd, behandling av utsäde, digitala verktyg och markbehandling med nitrifikationshämmare, som vi just nu genomför flera storskaliga försök med i Norden. Det finns stora möjligheter att fördröja markens omvandling av ammoniumkväve till nitrat, vilket gör det möjligt att utnyttja flytgödseln bättre med mindre urlakning. Samtidigt fokuserar vi på att göra det så enkelt och konkret som möjligt för lantbrukarna att få en överblick över alla produkters klimatpåverkan. Det kommer de att behöva i framtiden, säger Peter Löfgren.

Läs mer

Ett oumbärligt verktyg för ett mer hållbart lantbruk.

En av tre lantbrukare i Sverige använder idag precisionsodling på gården i större eller mindre utsträckning. Enligt två lantbrukare från Barsebäcks gods och Övedskloster kommer GPS-tekniken att vara en permanent och utbredd del av framtidens lantbruk. Tekniken kan både hjälpa till att så bättre, skörda mer, hålla jorden i gott skick och till och med förbättra jordkvaliteten under de kommande åren.

Svenska lantbrukare vill minska koldioxidutsläppen, men endast 20% säger de har den rätta kunskapen.

En ny undersökning från BASF visar att de flesta svenska lantbrukare tar hänsyn till hållbarhet när de fattar beslut. Samtidigt visar undersökningen också att fyra av fem saknar kunskap om hur man kan minska gårdens koldioxidutsläpp. Vi frågade tre lantbrukare, som alla har tagit nya initiativ för att göra sina gårdar mer hållbara, om hur de har tacklat utmaningen.

Farming - the biggest job on earth

Lantbruket står inför flera stora utmaningar.

Vi har pratat med lantbrukare som fokuserar på precisionsodling, hållbarhet och innovation.

Vi delar med oss av deres erfarenheter för att rusta lantbrukarna, branschen och kommande generationer för framtiden.

Läs mer
Kristian Boel Kjær Østergaard, ägare, Mariesminde

Kristian Boel Kjær Østergaard, ägare, Mariesminde

Geografi: Danmark, Jylland, Skive
Storlek: 1100 hektar
Antal anställda: 15 anställda
Typ: Jordbrug, maskinstation, slagtegrise

Lars Bæksted, förvaltare på Övedskloster

Lars Bæksted, förvaltare på Övedskloster

Geografi: Skåne, Sjöbo
Storlek: 3500 hektar totalt, 1650 hektar jordbruk, 1550 hektar i intensiv omdrift.
Antal anställda: 16 (6 inom växtodling, 2 inom skogen)
Typ: Jordbruk, skogsbruk, nötkreatur, jakt och evenemang.

Henrik Nilsson, ägare, Henriksfälts Gård

Henrik Nilsson, ägare, Henriksfälts Gård

Geografi: Skåne, Glemmingebro
Storlek: 460 hektar
Antal anställda: 10 (6 inom jordbruket, 4 inom försäljningen).
Typ: Fältjordbruk, slaktgrisar, försäljning av robotteknik för stall

Jannik Houmann, inspektör på Bärseback Gods

Jannik Houmann, inspektör på Bärseback Gods

Geografi: Skåne, Barsebäck
Storlek: 2000 hektar
Antal anställda: 4 i lantbruket, 4 i administration, 5 i skötsel av park/hus
Typ: Jordbruk, skogsbruk, uthyrning av bostäder, energiproduktion, jagt

Top