Regalis Plus

För tillväxtreglering.

Att användas i äpple och päron mot kartavfalloch tillväxt av skott.

Regalis Plus

För tillväxtreglering.

Att användas i äpple och päron mot kartavfalloch tillväxt av skott.


Fördelar

  • Minskar kartfall i tillfälle av frost under blomningen
  • Förbättrar ljusinsläpp i trädet vilket förbättrar fruktens färg och mognad.
  • Förbättrar luftcirkulationen i trädet – detta reducerar skorv och bladlus i trädet.
  • Förbättrar trädets naturliga motståndskraft.

Detaljer

Generell information

Namn Regalis Plus
Formulering WG
Innehåll 100 g/kg (10%) Prohexadionekalcium

Produkttyp

Regalis Plus har tre verkningssätt: Den aktiva substansen hindrar de sena stegen i gibberellinsyrasyntesen, vilket resulterar i minskad skottillväxt. Pro-hexadione-Calcium hindrar ämnen som leder till minskade nivåer av etylen och ger därmed mindre stressreaktioner hos växten såsom fruktavfall (självgallring). Prohexadione-Calcium stimulerar bildandet av ämnen som stimulerar motståndskraft mot olika skadegörare på den behandlade växten, detta kallas SAR induktion. Prohexa-dione-Calcium ger varken direkt skydd mot svamp- eller bakterieangrepp. Effektivitet Upptaget av Prohexadione (Regalis Plus) i växten sker genom de gröna växtdelarna. Beroende på förhållandena vid behandlingen sker upptaget av den aktiva substansen inom ca. fyra timmar. I fruktodlingar framkallar Prohexa-dione-Calcium följande effekter: • Minskad skottillväxt. • Försäkran om skörd, p.g.a. minskat fruktavfall. • Jämnare mognad av frukterna, p.g.a. en mer harmonisk balans mellan vegetativ och generativ tillväxt. • Framkallar ett mikroklimat i träden som gör att vissa skadegörare före päronpest. • Förbättrad luftcirkulation och ljus insläpp i odlingen, ger snabbare upptorkning.

Användning

1. Fyll tanken med ¾ vatten, starta omrörningen. 2. Ta bort sil i manluckan eller tillför via preparat injektor om vattenflödet är tillräckligt högt så att klumpar inte bildas. 3. Fyll på med Regalis Plus. 4. Sätt tillbaka silen i manluckan om påfyllning gjorts här. 5. Fyll resterande ¼ vatten i tanken. Låt omrörningen vara på. Blandbarhet Regalis Plus kan blandas med Candit, Delan WG, Scala, Signum. Blanda inte med ett flytande gödselmedel som innehåller calcium (Ca), 2-3 dagars uppehåll rekommenderas. Regalis Plus har ingen direkt effekt på svamp, insekter eller bakterier och därför är utvecklandet av resistens inte relevant. Där är inga bevis och ingen risk för att växter ändrar sin reaktion mot växtreglerande medel över tiden. Sprutteknik Regalis Plus ska tillföras med en spruta avsedd för fruktodlingar. Sprutan ska vara kontrollerad och kalibrerad enligt gällande lagstiftning. Kontrollera alltid att sprutan är ren före användning, om så inte är fallet rengör sprutan enligt rekommendationer för de tidigare an-vända produkterna. Rengör sprutan efter användning. Regalis Plus är avsedd för att användas med vattenmängder om 200-1500 l/ha. Volymvikt: 0,83-0,90 kg/liter Förvaring Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus.

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07

Generell information

Namn Regalis Plus
Formulering WG
Innehåll 100 g/kg (10%) Prohexadionekalcium

Produkttyp

Regalis Plus har tre verkningssätt: Den aktiva substansen hindrar de sena stegen i gibberellinsyrasyntesen, vilket resulterar i minskad skottillväxt. Pro-hexadione-Calcium hindrar ämnen som leder till minskade nivåer av etylen och ger därmed mindre stressreaktioner hos växten såsom fruktavfall (självgallring). Prohexadione-Calcium stimulerar bildandet av ämnen som stimulerar motståndskraft mot olika skadegörare på den behandlade växten, detta kallas SAR induktion. Prohexa-dione-Calcium ger varken direkt skydd mot svamp- eller bakterieangrepp. Effektivitet Upptaget av Prohexadione (Regalis Plus) i växten sker genom de gröna växtdelarna. Beroende på förhållandena vid behandlingen sker upptaget av den aktiva substansen inom ca. fyra timmar. I fruktodlingar framkallar Prohexa-dione-Calcium följande effekter: • Minskad skottillväxt. • Försäkran om skörd, p.g.a. minskat fruktavfall. • Jämnare mognad av frukterna, p.g.a. en mer harmonisk balans mellan vegetativ och generativ tillväxt. • Framkallar ett mikroklimat i träden som gör att vissa skadegörare före päronpest. • Förbättrad luftcirkulation och ljus insläpp i odlingen, ger snabbare upptorkning.

Användning

1. Fyll tanken med ¾ vatten, starta omrörningen. 2. Ta bort sil i manluckan eller tillför via preparat injektor om vattenflödet är tillräckligt högt så att klumpar inte bildas. 3. Fyll på med Regalis Plus. 4. Sätt tillbaka silen i manluckan om påfyllning gjorts här. 5. Fyll resterande ¼ vatten i tanken. Låt omrörningen vara på. Blandbarhet Regalis Plus kan blandas med Candit, Delan WG, Scala, Signum. Blanda inte med ett flytande gödselmedel som innehåller calcium (Ca), 2-3 dagars uppehåll rekommenderas. Regalis Plus har ingen direkt effekt på svamp, insekter eller bakterier och därför är utvecklandet av resistens inte relevant. Där är inga bevis och ingen risk för att växter ändrar sin reaktion mot växtreglerande medel över tiden. Sprutteknik Regalis Plus ska tillföras med en spruta avsedd för fruktodlingar. Sprutan ska vara kontrollerad och kalibrerad enligt gällande lagstiftning. Kontrollera alltid att sprutan är ren före användning, om så inte är fallet rengör sprutan enligt rekommendationer för de tidigare an-vända produkterna. Rengör sprutan efter användning. Regalis Plus är avsedd för att användas med vattenmängder om 200-1500 l/ha. Volymvikt: 0,83-0,90 kg/liter Förvaring Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus.

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07

Varför Regalis Plus?

Regalis® Plus – mer än du förväntar

Regalis® Plus kan användas i äpple och päron från begynnande blomning.

Behandlingen minskar skottillväxten och det blir balans mellan skottillväxt, fruktsättning och skörd.

Fördelar

  • Minskar kartfall i tillfälle av frost under blomningen
  • Förbättrar ljusinsläpp i trädet vilket förbättrar fruktens färg och mognad.
  • Förbättrar luftcirkulationen i trädet – detta reducerar skorv och bladlus i trädet.
  • Förbättrar trädets naturliga motståndskraft.

Minskar skadorna vid frost i blomningen.

Regalis Plus hjälper till att minska skadorna vid frost i blomningen.

Försök i sorten Elstar visar att skadorna efter frost kan minska ända upp till 55% jämfört med obehandlat. I detta försök har man behandlat med Regalis Plus 3 dagar innan frosten kom och kompletterat med en andra Regalis Plus behandling 21 dagar efter den första.

Reducerat kartfall efter frost.

Här ser vi försök i olika sorter där behandlingen med Regalis Plus har gjorts 2 till 9 dagar innan den kallaste natten, vilket har givit fler överlevande blommor i alla sorter.

Vid tillfälle av frost under blomningen blir trädet stressat och producerar mer etylen. Regalis Plus minskar etylenbildningen och reducerar därmed stressen i trädet vilket reducerar mängden kartfall vid tillfälle av frost.

Reducerad beskärnings kostnader.

Här ser vi beskärningsomkostnader i sorten Elstar på 36 tim/ha vid användning av Regalis Plus. Vid en timlön på 200 kr/timme – spara man runt 7 200 kr/ha.

Få träd med optimal ljusinstrålning och ett starkare naturligt försvar.

Ett fruktträd med optimal ljusinstrålning ger ett starkare naturligt försvar, är avgörande för att minska förluster samt säkra en god skörd. Tillväxtreglering är speciellt viktig i sorter med stor vegetativ potential. Vi ser här en merskörd på ca. 14% i Elstar och Jonagold efter användning av Regalis Plus

Användingsvillkor

Top