Välkommen till Follow a Farmer Sverige 2024

I den tredje säsongen av 'Follow a Farmer' har vi återigen allierat oss med 7 lantbrukare i Norden. Två av gårdarna är belägna i Sverige -Martin Andersson från Löderups Växt AB samt Per Watz och Elliot Forsberg från Husby gård.

Besök YouTube-kanalen Follow a Farmer för att se alla avsnitt och prenumerera.

Lantbrukarna representerar olika regioner och möter olika utmaningar och möjligheter beroende på plats, jordtyp, produktion, etc. De står även inför flera stora utmaningar som ökad reglering, klimatförändringar, behovet av att förbättra biologisk mångfald, brist på arbetskraft och livsmedel. Samtidigt befinner vi oss i en tid där möjligheterna för jordbruket aldrig har varit större med avseende på innovativa produkter och digital teknologi.

Lantbrukarna i Follow a Farmer

Över 2 000 lantbrukare prenumererar redan på 'Follow a Farmer' på YouTube. Se alla videorna på YouTube-kanalen, prenumerera och följ Follow a Farmer 2024!

Alternative_text_picture
Top