Follow a Farmer

Martin Andersson, Löderup

Follow a Farmer profil: Martin Andersson

Löderups Växt, Löderup, Sverige.

Martin Andersson är lantbrukare i Löderup, som ligger i södra Skåne. Där äger och driver han tillsammans med sin granne Johan Thuresson Löderups Växt AB och Löderups Gris. Löderups Växt omfattar tre man som hanterar odlingen av grödor på de två gårdarna, utöver de arrenden som de två kompanjonerna har tillgång till. Löderups Gris drivs av fem personer, inklusive Johan. Sammanlagt har man 260 hektar där man bl.a. odlar vete (36 hektar), potatis (31 hektar), raps (28 hektar), korn (25 hektar) och sockerbetor (21 hektar).

Jordtypen varierar från sandjord till 26 procent lerinnehåll, och Martin ansvarar för att vattna grödorna med deras sex bevattningsmaskiner.

Martin administrerar även naturbetesmark på omkring 100 hektar med cirka 70 betesdjur. Här betar boskap av raserna Charolais, Simmental och Angus som ingår i program för korsningsavel. Hos Löderups Gris finns en avelsbesättning med cirka 300 suggor i integrerad produktion.

Gården är en av pilotgårdarna i "Odling i balans" och är organiserad enligt produktionsprincipen LEAN. Martin är mycket mån om att minimera gårdens fysiska miljöavtryck men också om att gårdens verksamhet ska utgöra en förebild för svenskt lantbruk. "Miljö och ekonomi måste gå hand i hand", säger Martin.

Filosofi

"Maximal produktion med optimal input" är rättesnöret på gården, eftersom Martin är mycket mån om att minimera produktionens fysiska miljöavtryck, men också om att gårdens verksamhet ska utgöra en förebild för svenskt lantbruk.

''Miljö och ekonomi måste gå hand i hand. Det är viktigt att aktiviteterna på åkrarna påverkar miljön så lite som möjligt negativt och att samtidigt göra sådant som skapar positiva fördelar, t.ex. blommor, medicinalväxter, lärkrutor för häckande lärkor och liknande", säger Martin Andersson

Att få berätta om ett professionellt och välfungerande jordbruk är motivationen för att vara med i Follow a Farmer, och Martins hängivenhet lyser igenom tydligt när man pratar med honom.

Företaget

Löderups Växt AB och Löderups Gris drivs av sammanlagt 8 personer och bedriver verksamhet inom växtodling, djuravel och förvaltning av naturbetesmarker. Gården är en av pilotgårdarna i "Odling i balans" och är organiserad enligt produktionsprincipen LEAN. Martin är mycket mån om att minimera gårdens fysiska miljöavtryck men också om att gårdens verksamhet ska utgöra en förebild för svenskt lantbruk.

Naturbetesmarkerna utgör omkring 100 hektar med cirka 70 betesdjur. Här betar boskap av raserna Charolais, Simmental och Angus som ingår i program för korsningsavel. Hos Löderups Gris finns en avelsbesättning med cirka 300 suggor i integrerad produktion.

Grödor

Martin har stort fokus på detaljerna för att säkerställa att det inte används mer kemikalier än nödvändigt. Det innebär att man på åkrarna håller extra noggrann uppsikt över dosering och markstatus. Jorden ska vara väldränerad och ha rätt pH, och jordmånskartan analyseras noggrant

Sammanlagt har man 260 hektar där man bland annat odlar vete (36 hektar), potatis (31 hektar), raps (28 hektar), korn (25 hektar) och sockerbetor (21 hektar).

Produkter

Revystar XL för spannmål, Focus Ultra, Comet Pro, Signum.

Alla profiler

Träffa nya 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2023!

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Top