Follow a Farmer profil: Jens-Martin Roikjær Bramsen

Feldum Gård, Sønderjylland

På Feldum Gård i Sønderjylland har Jens-Martin 250 hektar med växtodling, bland annat förädling. 155 hektar är hans egen mark, resten är arrenderat. Trots gårdens storlek och kombinationen av grödor är han endast deltidslantbrukare. Under vinterhalvåret, fram till den 1 april, är Jens-Martin verksam på Københavns Universitet där han är forskare på avdelningen för livsmedels- och resursekonomi. Jens-Martin är starkt engagerad i att få till bästa möjliga växtföljd, och därför är hans marker noga schemalagda. Han arbetar ständigt på att bli bättre och optimera sin växtodling.

  • Grödor: Vete, havre, vårkorn, raps och frögräs
  • Produkter: • Använder och testar BASF-produkter

Filosofi

Jens-Martin jobbar på att utvecklas, bli kunnigare och kunna sprida kunskap. Han älskar att hålla på med växtodling, där ekonomin är den genomgående och dominerande faktorn, att fördjupa sig i detaljer och meka med gamla och unika maskiner. Han lägger även mycket energi på att schemalägga arbetet och utarbeta ett odlingskoncept. Jens-Martin är växtodlare och utvecklar sitt jordbruk mot odling av fler högvärdiga grödor.

Han är med i Follow a Farmer för att han älskar att fördjupa sig i saker. "Det är en drivkraft för mig i alla möjliga sammanhang i livet – och jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter, så att andra bönder kan få glädje av det", säger han vidare.

Företaget

På Feldum Gård i Sønderjylland driver Jens-Martin gården helt på egen hand som deltidslantbrukare. Den enda hjälpen utifrån är ett snickarteam som hjälper honom med skörden varje år. Jens-Martin bedriver enbart växtodling och ägnar mycket arbete åt att optimera produktionen med en traditionell 7-årig växtföljd. Dessutom har han lagt in flera högvärdiga grödor, bland annat rajgräs, och odling för uppförökning.

Grödor

På de sammanlagt 250 hektaren odlar Jens-Martin både vete, vårkorn, raps och frögräs och bedriver även utsädesodling. Jorden är mycket bördig, och han har inriktat sig på att få både jord och växtförädling att ge 100 procent för att optimera avkastningen. Han planerar även att börja odla spenat.

Produkter

På Feldum Gård används och testas olika BASF-produkter.

Alla profiler

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Top