Follow a Farmer profil: Samuel Jussila

Jussila Farm, Janakkala, Egentliga Tavastland, Finland

Samuel har odlat släktgården i Janakkala, Egentliga Tavastland, sedan 2004. Samma år övergick gården till direktsådd. Gårdens viktigaste produktionsinriktning är odling av utsäde. Gårdens övriga verksamhet har koppling till jordbrukets rådgivning och dessutom bedriver man skogsbruk på cirka 200 hektar.

Filosofi

Ett gott ekonomiskt resultat grundar sig ofta på höga skördar och det är också målsättningen. Samuel arbetar i huvudsak ensam på gården och maskinparken är dimensionerad enligt det. På gården finns till exempel endast en traktor. Alla funktioner som utförs på gården mäts eller följs upp på något sätt, oberoende av om det är fråga om arbetstimmar eller bärgad skörd. Syftet är att varje år effektivera verksamheten utgående från den insamlade informationen.

Företaget

Samuel har odlat släktgården i Janakkala, Egentliga Tavastland, sedan 2004. Samma år övergick gården till direktsådd. Gårdens viktigaste produktionsinriktning är odling av utsäde. Gårdens övriga verksamhet har koppling till jordbrukets rådgivning och dessutom bedriver man skogsbruk på cirka 200 hektar.

Grödor

På gården odlas mångsidigt växter på 130 hektar. Repertoaren omfattar under de flesta åren bl.a. höst- och vårspannmål, kummin, oljehampa, ärtor och även vallväxter. Samuel producerar också utsäde till försäljning via ett närliggande utsädespackeri. Huvudgrödan under säsongen 2022 är höstvete. Jordarterna i Janakkala varierar från mulljord till jordarter med mycket hög lerhalt.

Produkter

Samuel nämner att växtskydd är ett av hans största intressen i anknytning till odlingen och under växtsäsongen 2022 planerar Samuel att använda åtminstone följande BASF-produkter: Priaxor, Curbatur, Medax Max, Revystar och Neutralize-tvättmedel. Eventuella försök på gårdsnivå med nya preparat är också på kommande och bland dem kan man nämna växtsjukdomspreparaten Balaya och Revytrex samt PPS biostimulant.

Alla profiler

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Top