Follow a Farmer profil: Kristian Johansson

Skattmansö Gård, Uppsala, Sverige

Kristian Johansson är en ung lantbrukare som driver ett jordbruk väster om Uppsala tillsammans med sina föräldrar. Till en början var gården hans morföräldras, som hans föräldrar sedan tog över och byggde ut. Det betyder att Kristian är tredje generationen på gården. Fokus för verksamheten är nötdjursuppfödning, med 400 renrasiga köttdjur, varav 150 är dikor. Förutom nötdjursuppfödningen odlas det på gården 580 hektar vete, höstkorn, vårkorn, maltkorn, gräs och majs. Dessutom hör 130 hektar skog till gården. En del av Kristians växtproduktion används som foder till köttdjuren. Utöver det säljer han 1200 till 1400 ton spannmål om året. Kristian har jordbruksutbildning och är specialiserad på ekonomi, växtodling och driftsledning. Han är nyfiken på nya projekt i den dagliga driften av gården, och hela familjen är öppen för nya tankar och idéer.

  • Grödor:Höstvete, vårvete, höstkorn, foder- och maltkorn, majs och gräs.
  • Produkter: Systiva (betningsmedel)

Filosofi

Kristian driver gården genom ett nära samarbete inom familjen och har en filosofi om att världen är i ständig utveckling. ”Jag menar att det är viktigt att följa med och prova nya saker om man vill komma framåt", säger Kristian. ”Jag vill gärna utvecklas – om man inte rör sig händer det inget", fortsätter han.

Kristian är med i Follow a Farmer för att ”det här är en möjlighet att utveckla mig själv och mitt arbete med grödorna, att komma framåt och bli kunnigare”, säger han, och fortsätter: ”Det går åt båda hållen – jag vill gärna lära mig mer genom arbetet med jorden och BASF behöver testa för att bli bättre – det gynnar båda parter!”.

Företaget

Den primära verksamheten på Sanda Skattmansö Gård är uppfödning av köttdjur, men man bedriver även djuravel och odlar spannmål. Gården omfattar 580 hektar, varav 200 hektar är betesmark och 300 hektar är skog. Kristians föräldrar köpte gården av hans morföräldrar 1996 och köpte sedan till granngården 2000. Gården drivs nu av familjen och en anställd.

Grödor

Kristian säljer 1200-1400 ton spannmål om året, både vete, korn och maltkorn. Gården producerar en del olika typer av gräs och majs som används som foder, och man är självförsörjande på både grov- och kraftfoder till djuren. Det finns ett område på 20-30 hektar som är gammal havsbotten och översvämmas emellanåt. Därför växer inte alla grödor där. Även djurlivet i området är problematiskt för gården. Bland annat har man inte kunnat odla raps på grund av älg, vildsvin och hjort. 2022 ska Kristian ändå försöka sig på raps en gång till.

Produkter

2021 fick Kristian mycket goda resultat med Systiva®. Han fick 1100 kg mer spannmål per hektar och dessutom av bättre kvalitet. 2022 ska han prova Systiva® i vår- och vinterkorn.

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Alla profiler

Top