Välkommen till Follow a Farmer

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

BASF har inlett ett samarbete med 7 lantbrukare som under hela 2022 kommer att dela med sig av erfarenheter, utmaningar, tankar och idéer om ett välskött jordbruk på den här sidan.

Lantbrukarna kommer från Danmark, Sverige och Finland och står inför olika utmaningar och möjligheter beroende på bland annat gårdarnas läge, jordtyp och typ av produktion. De har alla avsatt tid för att kunna bidra med inslag som videoklipp, intervjuer och bilder för att du ska få inblick i deras vardag - varje månad från januari fram till utvärderingen av höstsäsongen i oktober 2022.

Se spellistan 'Follow a Farmer Nordics' på Youtube.

Vi kallar det Follow a Farmer

Du kan träffa grisproducenten och växtodlaren Heine Kjeldgaard från Nordjylland, växtodlaren Jens-Martin från Sønderjylland, kycklingproducenten och växtodlaren André från Ystad, den unga diko- och dikalvsuppfödaren och växtodlaren Kristian från Norduppland, växtodlaren Samuel från Häme i södra Finland, kyckling- och äggproducenten Martti från sydvästra Finland och grisproducenten Mikko från finska Österbotten.

Möt tankar om utvidgning, breddning av företagets verksamhet, optimering, planering och förberedelser inför skörd, idéer om spännande testning av växter, hur man producerar det bästa fodret och mycket annat spännande.

Gemensamt för alla lantbrukarna i Follow A Farmer är en önskan om att dela med sig av sina kunskaper, beslut, metoder och överväganden inom sina respektive typer av jordbruksverksamhet.

Klicka runt på sidan här och läs mer om de 7 lantbrukarna och deras gårdar och följ deras tankar och beslutsprocesser under året.

Träffa nya 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2023!

Här bor lantbrukarna som deltar i Follow a Farmer

Här kan du se varifrån de 7 lantbrukarna kommer och var deras gårdar ligger. Det kan kanske ge dig en uppfattning om de olika förutsättningarna och utmaningarna med de vitt skilda typerna av lantbruksverksamhet de bedriver.

 • Hos Kristian Johansson i Sverige, som föder upp dikor och dikalvar, är det en utmaning att odla raps på grund av de många vildsvinen och älgarna i naturen, men även för att det fuktiga klimatet hittills har gjort det omöjligt – men i år tar han nya tag ;-)
 • I Nordjylland har växtodlaren och grisuppfödaren Heine Kjeldgaard planerat att pröva ärtor i år – det gör han för att utnyttja deras höga proteininnehåll, eftersom jordförhållandena på hans gård ger de bästa förutsättningarna för just ärtor.
 • André Iacobaéus i Sydsverige gick 2008 över till direktsådd, både för att belasta jorden mindre och för att bruka jorden mer resurseffektivt.
 • I Sønderjylland har Jens-Martin en jord som kan ge optimal avkastning, och han jobbar med en traditionell men noga reglerad växtföljd som får fram det bästa hos både jord och växter.
 • Följ dem alla under hela 2022 och bli uppdaterad med det senaste från var och en av dem.

Lantbrukarna i Follow a Farmer

André Iacobaéus, 40 år - Marsvinholm, Ystad, Södra Sverige

På André Iacobaéus’ gård i Ystad består husdjursproduktionen av slaktkycklingar och ullgrisar. Här odlas olika grödor, och i år är André spänd på sitt nya projekt: jordgubbsodling. Andrés jordbruk omfattar en areal på 500 hektar åkermark, 130 hektar skog, 8000 kvadratmeter för slaktkycklingarna och 15 hektar för odling av jordgubbar. André ser sin roll som lantbrukare som att marken är något han lånar av nästa generation. Bland annat av det skälet gick han 2008 över till direktsådd och bidrar även till den biologiska mångfalden genom att odla mängder av blommor och växter för pollinerande insekter.

 • Grödor: Vete, raps, korn, maltkorn, havre/grynhavre, frögräs, jordgubbar.
 • Produkter: Ascra, Medax Max (stråförkortare), Revystar XL och Priaxor (fungicider) på vete. Boxer, Broadway och Legacy

Läs mer på André Iacobaéus’ profil

Kristian Johansson, 27 år – Sanda Skattmansö Gård, Uppsala

Kristian Johansson är en ung lantbrukare som driver ett jordbruk väster om Uppsala tillsammans med sina föräldrar. Till en början var gården hans morföräldras, som hans föräldrar sedan tog över och byggde ut. Det betyder att Kristian är tredje generationen på gården. Fokus för verksamheten är nötdjursuppfödning, med 400 renrasiga köttdjur, varav 150 är dikor. Förutom nötdjursuppfödningen odlas det på gården 580 hektar vete, höstkorn, vårkorn, maltkorn, gräs och majs. Dessutom hör 130 hektar skog till gården. En del av Kristians växtproduktion används som foder till köttdjuren. Utöver det säljer han 1200 till 1400 ton spannmål om året. Kristian har jordbruksutbildning och är specialiserad på ekonomi, växtodling och driftsledning. Han är nyfiken på nya projekt i den dagliga driften av gården, och hela familjen är öppen för nya tankar och idéer.

 • Grödor: Höstvete, vårvete, höstkorn, foder- och maltkorn, majs och gräs.
 • Produkter: Systiva (betningsmedel)

Läs mer på Kristian Johanssons profil

Heine Kjeldgaard, 33 år - Hanghøj Svineproduktion, Nykøbing Mors

Heine Kjeldgaard har 570 suggor i sin grisproduktion och bedriver full line-produktion hela vägen till slaktfärdiga djur. Utöver grisuppfödningen har Heine en omfattande växtodlingsverksamhet på 720 hektar med bland annat vete, vårkorn och annat, och han odlar även fodergräs till sin fars nötkreatur. Heine älskar att lära sig nya saker och utöka sin verksamhet, och det gör han genom att hela tiden ha nya möjligheter i åtanke. Han är en varm förespråkare av växtförsök och försöker optimera odling och användning av bland annat gödning och pesticider. Heine har dessutom målet att vara med och försöka slå världsrekordet i veteavkastning 2022.

 • Grödor: Vete, vårkorn, raps, frögräs/rajgräs, ärtor, majs, fodergräs, halm
 • Produkter: Balaya (fungicid) på vete och vårkorn, samt Entargo (fungicid) på vårkorn. Comet Pro (fungicid), Focus Ultra (ogräsmedel), Caryx och Medax (tillväxtregulatorer).

Läs mer på Heine Kjeldgaards profil

Jens-Martin Roikjær Bramsen, 45 år - Feldum Gård, Sønderjylland

På Feldum Gård i Sønderjylland har Jens-Martin 250 hektar med växtodling, bland annat förädling. 155 hektar är hans egen mark, resten är arrenderat. Trots gårdens storlek och kombinationen av grödor är han endast deltidslantbrukare. Under vinterhalvåret, fram till den 1 april, är Jens-Martin verksam på Københavns Universitet där han är forskare på avdelningen för livsmedels- och resursekonomi. Jens-Martin är starkt engagerad i att få till bästa möjliga växtföljd, och därför är hans marker noga schemalagda. Han arbetar ständigt på att bli bättre och optimera sin växtodling.

 • Grödor: Vete, havre, vårkorn, raps och frögräs
 • Produkter: Använder och testar BASF-produkter

Läs mer på Jens-Martin Roikjær Bramsens profil

Mikko Mäki-Latvala - Mäki-Latvala MTY, Ilmajoki, Österbotten, Finland

Verksamheten i Mäki-Latvalas jordbrukssammanslutning i Ilmajoki, Österbotten. är mångsidig. Huvudproduktionsinriktningen är svinhushållning, mera specifikt produktion av gyltor. Utöver svinproduktionen omfattar åkerproduktionen över hundra hektar åker och ungefär hälften av arealen används för produktion av foder för de egna svinens behov. Dessutom utför gården sortering och betning av utsäde på entreprenad, bedriver aktivt skogsbruk och maskinentreprenad i liten omfattning.

 • Grödor: Vårkorn, havre, vårraps, foderärteor, rågvete.
 • Produkter: Cleravo, Clentiga

Läs mer på Mikko Mäki-Latvalas profil

Martti Tytykoski, 43 år - Kylä-Uupo gård, Alastaro, Loimaa, Finland

Martti odlar cirka 200 hektar åker i Alastaro, Loimaa, och har ett finger med i spelet på många håll. Utöver åkerbruket driver han tillsammans med en kompanjon ett fjäderfäföretag. Företaget omfattar 45 000 värpande hönor och 80 000 hönskycklingar. Dessutom är han delaktig i företaget Agrikumppanit som erbjuder olika tjänster för jordbruk, så som personal och olika installationer av anordningar. På hemgården Kylä-Uuppo finns det också cirka 60 hektar skog.

Läs mer på Martti Tytykoskis profil

Samuel Jussila, 40 år - Jussila Farm, Janakkala, Egentliga Tavastland, Finland

Samuel har odlat släktgården i Janakkala, Egentliga Tavastland, sedan 2004. Samma år övergick gården till direktsådd. Gårdens viktigaste produktionsinriktning är odling av utsäde. Gårdens övriga verksamhet har koppling till jordbrukets rådgivning och dessutom bedriver man skogsbruk på cirka 200 hektar.

Läs mer på Samuel Jussilas profil

Top