Follow a Farmer profil: Heine Kjeldgaard

Hanghøj Svineproduktion, Nykøbing Mors

Heine Kjeldgaard har 570 suggor i sin grisproduktion och bedriver full line-produktion hela vägen till slaktfärdiga djur. Utöver grisuppfödningen har Heine en omfattande växtodlingsverksamhet på 720 hektar med bland annat vete, vårkorn och annat, och han odlar även fodergräs till sin fars nötkreatur. Heine älskar att lära sig nya saker och utöka sin verksamhet, och det gör han genom att hela tiden ha nya möjligheter i åtanke. Han är en varm förespråkare av växtförsök och försöker optimera odling och användning av bland annat gödning och pesticider. Heine har dessutom målet att vara med och försöka slå världsrekordet i veteavkastning 2022.

  • Grödor: Vete, vårkorn, raps, frögräs/rajgräs, ärtor, majs, fodergräs, halm
  • Produkter: Balaya (fungicid) på vete och vårkorn, samt Entargo (fungicid) på vårkorn. Comet Pro (fungicid), Focus Ultra (ogräsmedel), Caryx och Medax (tillväxtregulatorer).

Filosofi

Heine är en lantbrukare som har många goda relationer. Han är djupt engagerad i verksamheten, är riskmedveten och ser till att ha flera ben att stå på i sin strategi. Dessutom har han stora kunskaper om växtodling genom sitt eget precisionsjordbruk. Heine är nyfiken och en varm förespråkare av att pröva nytt och göra försök, vars resultat han använder för att optimera sitt jordbrukande, bland annat när det gäller användningen av pesticider.

Heine är med i Follow A Farmer för att han uppskattar att få utmaningar som utvecklar hans sätt att bedriva jordbruk, och han vill gärna dela sina erfarenheter med andra. Dessutom anser han att det är bra att omvärlden får se hur det kan vara att vara lantbrukare. Han vill visa att bönder bedriver jordbruk på ett genomtänkt sätt, tar väl hand om djuren och tänker på naturen. Han förklarar att det inte bara handlar om ekonomi utan att det finns mycket som är tillfredsställande med att ha en gård och att lokalsamhället och lantbrukarna är ömsesidigt beroende av varandra. "Det skulle vara bra med mer öppenhet", säger Heine Kjeldgaard. "En modern bonde jobbar inte 24 timmar om dygnet och är inte smutsig hela tiden. Han eller hon är en professionell företagsledare", berättar Heine.

Företaget

Hanghøj Svineproduktion i Nordjylland har sammanlagt 570 suggor i full line-produktion och 720 hekar växtodling. 2022 planerar Heine att samla grisproduktionen på ett ställe. Han har köpt en gård med äldre stall som han håller på att helrenovera och planerar att använda i stället för att hyra på 4 olika ställen, som han gör i dag. När det gäller grödorna levererar han majs och fodergräs till sin fars mjölkbesättning samt mellan 6000 och 7000 ton halm till granngården. Dessutom arrenderar Heine ut arealer och har därmed fler ben i företaget. Hanghøj Svineproduktion har 8 fast anställda, varav två jobbar med växtodlingen.

Grödor

Heine har 300 hektar vete, 115 hektar raps, 120 hektar frögräs, och våren 2022 ska han så ärtor, vårkorn, vete och majs. Heine bedriver precisionsjordbruk och ägnar mycket tid åt att få till rätt dosering av bland annat gödning och växtskyddsmedel. I år bedriver han egna sortförsök med olika sorter. Han arbetar också med utveckling av gräsprotein och planerar att vara med och tävla om världsrekordet i veteodling.

Produkter

Genom BASF:s försök 2021 har Heine fått fastställt vilken dosering av Balaya® som är bäst för vete och hur doseringsschemat ska se ut. Från försöken i vårkorn vet han även att en behandling under säsongen inte räcker utan att det behövs två. Heine upptäckte dessutom att Balaya® fungerade lika bra som andra medel för vårkorn. Under 2022 kommer Heine att testa större områden för att bekräfta sina erfarenheter.

Alla profiler

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Top