Follow a Farmer profil: Martti Tytykoski

Kylä-Uupo gård, Alastaro, Loimaa, Finland

Martti odlar cirka 200 hektar åker i Alastaro, Loimaa, och har ett finger med i spelet på många håll. Utöver åkerbruket driver han tillsammans med en kompanjon ett fjäderfäföretag. Företaget omfattar 45 000 värpande hönor och 80 000 hönskycklingar. Dessutom är han delaktig i företaget Agrikumppanit som erbjuder olika tjänster för jordbruk, så som personal och olika installationer av anordningar. På hemgården Kylä-Uuppo finns det också cirka 60 hektar skog.

Filosofi

Den ekonomiska biten är viktig för Martti både inom odling och företagsverksamhet. Till exempel är största delen av bearbetningsredskapen och såmaskinen gemensamt ägda med andra odlare. Den gödsel som fjäderfähushållningen ger upphov till är en betydande hjälp för att minska gödslingskostnaderna, men också för markstruktur och mängden organiskt material i jorden. På Kylä-Uuppo eftersträvas alltid så stora skördar som möjligt och man satsar också på dem.

Företaget

Martti odlar cirka 200 hektar åker i Alastaro, Loimaa, och har ett finger med i spelet på många håll. Utöver åkerbruket driver han tillsammans med en kompanjon ett fjäderfäföretag. Företaget omfattar 45 000 värpande hönor och 80 000 hönskycklingar. Dessutom är han delaktig i företaget Agrikumppanit som erbjuder olika tjänster för jordbruk, så som personal och olika installationer av anordningar. På hemgården Kylä-Uuppo finns det också cirka 60 hektar skog.

Grödor

Målsättningen är att kontinuerligt förbättra markstrukturen och att upprätthålla en mångsidig växtföljd. Inkommande säsong odlas höstvete, maltkorn, våroljeväxter samt fodervete och -havre för hönorna. Martti har odlat och prövat på andra växter, så som foderärtor, ärtor för djupfrysning och sockerbeta. Jordarterna på Marttis gård är i huvudsak lerjordar som är typiska för ”lerbältet”.

Produkter

Planerna för inkommande växtperiod innehåller flera av BASF:s produkter. Betningen av det certifierade kornutsädet är utförd med Kinto Plus. Ogräsbekämpningen i spannmål utförs med grundpreparaten Tooler och Tooler Heavy, vilka kompletteras med andra preparat beroende på behov och situation. I regel innehåller tankblandningen vid första behandlingen också Medax Max, senare Terpal. Doseringen beror på tillväxtutsikter och rådande väderlek.

För sjukdomsbekämpning är Priaxor en basprodukt. De tidigare försökspreparaten Revytrex och Balaya tas nu i mera omfattande bruk.

Ogräsbekämpningen i Clearfield-rapsen utförs med Cleravo och vid behov bekämpas bomullsmögel med Pictor Active.

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Alla profiler

Top