Follow a Farmer profil: André Iacobaéus

Marsvinholm, Ystad, Sydsverige

På André Iacobaéus’ gård i Ystad består husdjursproduktionen av slaktkycklingar och ullgrisar. Här odlas olika grödor, och i år är André spänd på sitt nya projekt: jordgubbsodling. Andrés jordbruk omfattar en areal på 500 hektar åkermark, 130 hektar skog, 8000 kvadratmeter för slaktkycklingarna och 15 hektar för odling av jordgubbar. André ser sin roll som lantbrukare som att marken är något han lånar av nästa generation. Bland annat av det skälet gick han 2008 över till direktsådd och bidrar även till den biologiska mångfalden genom att odla mängder av blommor och växter för pollinerande insekter.

  • Grödor:Vete, raps, korn, maltkorn, havre/grynhavre, frögräs, jordgubbar.
  • Produkter: Ascra, Medax Max (stråförkortare), Revystar XL och Priaxor (fungicider) på vete. Boxer, Broadway och Legacy

Filosofi

André har ett starkt engagemang i det han gör. Han försöker hela tiden hitta sätt att utveckla gårdens verksamhet och vill gärna ha fler ben att stå på. Han håller sig orienterad om allt som händer och är aktiv i det mesta av det praktiska arbetet. Ett exempel är hans arbete med jorden, där han nu provar bevarande jordbruk för att göra jorden mer "levande". André tycker att det är spännande att ha en duktig agronom till hands att dela sina erfarenheter med.

Ett skäl till att han är med i Follow a Farmer är att han får möjlighet att diskutera och få goda idéer om hur och till vad han kan använda bekämpningsmedel optimalt. Han tänker att han kan lära av sitt deltagande och få större utmaningar och därigenom uppslag om vad han ska göra i framtiden. ”Annars skulle jag inte ha spillt tid på det”, säger André. ”Jag har en dialog med Soil och Thomas Wildt-Persson för att utveckla och hitta rätt åtgärder", berättar han vidare.

Företaget

På Marsvinsholm har André en produktion på 1,3 miljoner kycklingar om året, 50-10 ullsvin, lite skog och 500 hektar växtodling. André deltar både i det mesta av det praktiska arbetet och i företagsutvecklingen. Han driver gården med hjälp av sin fru och 6 anställda. André började kycklinguppfödningen 2001 med ett stall och utökade med ytterligare ett 2017. 2008 började André med plöjningsfri odling och direktsådd. Det har varit en lång process, men nu fungerar det utan större problem. Gården har även blivit mer bärkraftig, jorden är stabilare och har fått en bra fasthet.

Grödor

Det finns flera typer av grödor på Marsvinsholm, bland annat vete, raps, korn, havre, frögräs och jordgubbar En del av grödorna används som foder i den egna produktionen och en del säljs till närliggande gårdar. André odlar till exempel sammanlagt 1000 ton vete till sin kycklingproduktion men avsätter korn till granngårdens grisuppfödning. Årsskiftet 2021/2022 hade André 154 hektar höstvete, 97 hektar höstraps och 44 hektar frögräs på gården. Våren 2022 ska det sås 80 hektar havre, 65 hektar korn och 30 hektar gräs till grannen.

Produkter

André använder ett antal olika produkter. I april använder han ogränsbekämpningsmedel och i mitten av maj stråförkortningsmedlet Medax Max. I vetet använder han fungiciderna Revystar XL® och Priaxor® mellan maj och slutet av juni, och i rapsen bland annat Caryx®. 2021 var markerna och skörden generellt så torra att det var svårt att se någon effekt. Därför utvidgas försöksområdet för att testa produkternas effekt under 2022. André reglerar användningen av växtskyddsmedel med hjälp av satellitdata och biomassekarta.

Alla profiler

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Top