Follow a Farmer profil: Mikko Mäki-Latvala

Mäki-Latvala MTY, Ilmajoki, Österbotten, Finland

Verksamheten i Mäki-Latvalas jordbrukssammanslutning i Ilmajoki, Österbotten. är mångsidig. Huvudproduktionsinriktningen är svinhushållning, mera specifikt produktion av gyltor. Utöver svinproduktionen omfattar åkerproduktionen över hundra hektar åker och ungefär hälften av arealen används för produktion av foder för de egna svinens behov. Dessutom utför gården sortering och betning av utsäde på entreprenad, bedriver aktivt skogsbruk och maskinentreprenad i liten omfattning.

  • Grödor: Vårkorn, havre, vårraps, foderärteor, rågvete.
  • Produkter: Cleravo, Clentiga

Filosofi

I fråga om odlingsteknik håller Mikko alla dörrar öppna och han bearbetar alltid jorden enligt behov. Målsättningen är att alltid få en så stor avkastning och skörd som möjligt från den tillgängliga arealen. På gårdsnivå utförs också ett stort antal försök och tester i fråga om bruksmängder för olika preparat, gödsling, odlingstäthet, bearbetningsmetoder och fånggrödor.

Företaget

Verksamheten i Mäki-Latvalas jordbrukssammanslutning i Ilmajoki, Österbotten. är mångsidig. Huvudproduktionsinriktningen är svinhushållning, mera specifikt produktion av gyltor. Utöver svinproduktionen omfattar åkerproduktionen över hundra hektar åker och ungefär hälften av arealen används för produktion av foder för de egna svinens behov. Dessutom utför gården sortering och betning av utsäde på entreprenad, bedriver aktivt skogsbruk och maskinentreprenad i liten omfattning.

Grödor

På gården odlas höst- och vårsådda grödor på ett mångsidigt sätt. Under inkommande växtperiod odlas vårkorn, havre, vårraps/-rybs, foderärtor samt rågvete, som är en ny växt på gården. Jordarterna är varierande, men största delen är finmo med hög mullhalt. I Österbotten är växtperioden mycket intensiv, vilket innebär utmaningar i odlingen. På organogena jordarter blir sidoskotten efter huvudskottets utveckling, varvid omfattande användning av tillväxtreglering är nödvändig – naturligtvis är också risken för liggsäd beaktansvärd.

Produkter

Mikko använder BASF:s produkter på bred front. Ogräsbekämpningen på Clearfield-oljeväxterna utförs med Cleravo och Clentiga. Mikko ingår i en testgrupp för BASF:s produkter, vilket innebär att testerna omfattar en mängd nya produkter och även sådana som inte ännu har registrerats.

Alla profiler

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Top