Follow a Farmer

Hallstaberg, Västerås

Follow a Farmer profil: Roberth Kihlin

Hallstaberg, Västerås

Utanför Västerås 100 km väster om Stockholm ligger gården Hallstaberg, där ägaren Roberth Kihlin tillsammans med 8 personer driver konventionellt jordbruk på 290 hektar och ekologiskt jordbruk på 200 hektar. Gården togs över av familjen 1900, och sedan dess har skiftande generationer haft ansvaret för produktionen. Roberth och hans bror Gustav tog över för cirka 30 år sedan.

Verksamhetsområdena utgörs i dag av växtodling, med fokus på höstvete (140 hektar) av hög kvalitet för kvarnindustrin, höstraps (40 hektar) som sedan bearbetas till rapsolja för konsumtion, maltkorn (35 hektar) för framställning av whiskymalt och foderärtor (35 hektar). De har också en mindre produktion av hästfoder och vissa år även en mindre produktion av gryn. Ekologiskt odlas bland annat vårvete (60 hektar), vinterfoder samt gräs (140 hektar). I all odling strävar de efter att köra så lite som möjligt med maskinerna på marken, dels för att inte förstöra jordstrukturen, dels för att inte använda mer fossil energi än nödvändigt. Utöver detta har de för närvarande cirka 150 kor som får en kalv per år.

Filosofi

Framför allt sker driften så mycket som möjligt i harmoni med naturen. Detta är också Roberths motivation för att vara med i Follow a Farmer – så att han kan förmedla hur ett modernt svenskt jordbruk fungerar. Roberth har de senaste åren arbetat en del med marknadsföring av svenskt jordbruk via sociala medier, men också i samtal och genom besök hos politiker, konsumenter och andra beslutsfattare. ''Oavsett vilken av våra affärsgrenar vi arbetar inom, strävar vi hela tiden efter att arbeta med naturen och så långsiktigt vi kan, säger Roberth. På gården finns solpaneler som bidrar till driften.

Företaget

Gården har utvecklats mycket genom åren, och som komplement till växtdriften på 290 hektar konventionellt jordbruk och 200 hektar ekologiskt jordbruk har de transportuppdrag, skogsbruk, spannmålshantering inklusive torkning, snöröjning med mera. Utöver detta har de för närvarande cirka 150 kor som får en kalv per år. De flesta av kalvarna blir nya moderdjur eller långsamväxande ungdjur som skickas till slakt vid ungefär två års ålder.

Grödor

Roberths favorittid på året är våren, när höstgrödorna börjar gro, nya vårgrödorna sås och alla djuren släpps ut på bete.

Jordbruket består i dag av växtodling, med fokus på höstvete (140 hektar) av hög kvalitet för kvarnindustrin, höstraps (40 hektar) som sedan bearbetas till rapsolja för konsumtion, maltkorn (35 hektar) för framställning av whiskymalt och foderärtor (35 hektar). De har också en mindre produktion av hästfoder och vissa år även en mindre produktion av gryn. Ekologiskt odlas bland annat vårvete (60 hektar), vinterfoder samt gräs (140 hektar).

Produkter

I Hallstaberg används och testas olika BASF-produkter.

Träffa nya 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2023!

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Alla profiler

Top