Så skyddar du vete mot svartpricksjuka

Nu finns det ett effektivt skydd mot svartpricksjuka, Septoria tritici, som framför allt drabbar höstvete. Revystar® XL och Revytrex® från BASF Agricultural Solutions har båda fem stjärnors effekt mot sjukdomen.

Svartpricksjuka är en av de vanligaste och allvarligaste bladfläcksjukdomarna när det kommer till vete. En kall och regnig vår gör att sjukdomen kan orsaka stora skördeförluster i höstvetet. Tidiga angrepp visar sig oftast som ovala, grå fläckar på de äldsta bladen. I fläckarna går det även att se små, svarta fruktkroppar (pyknidier) som består av svampens sporhus. Med tiden blir bladfläckarna bruna och mer långsträckta, men själva axen brukar inte drabbas. Den vanligaste smittkällan är infekterade skörderester på marken och svampen kan överleva upp till 18 månader på halmrester ovan jord. Inkubationstiden från smitta till sjukdom är relativt lång, 3–4 veckor, beroende på temperatur.

Ny innovativ fungicid

Just därför är det viktigt att behandla tidigt i förebyggande syfte, menar Thomas Wildt-Persson., Agronomy manager hos BASF Agricultural Solutions.

Revystar XL och Revytrex kom ut på marknaden förra året och är de enda preparat som har fem stjärnors effekt mot svartpricksjuka. Båda två innehåller fungiciden Revysol som effektivt skyddar grödan mot sjukdomar, motverkar resistensuppbyggnad och ökar skördarna på ett hållbart sätt.

BASF Agricultural Solutions tillhör de största företagen inom växtskydd och lantbruk och utvecklar och producerar både kemiska och biologiska växtskyddmedel. Det har tagit företaget mer än tio år att utveckla Revysol för att hjälpa lantbrukare att maximera skörden och öka kvaliteten och lönsamheten.

Skyddar mot ny infektion

När flaggbladet har vuxit ut helt strax före axgång är det dags att påbörja växtskyddbehandlingen. Revystar XL och Revytrex tas snabbt upp av grödan och fungerar även i de fall då svartpricksjukan redan har angripit bladen, men ännu inte är synlig i form av fläckar.

– Båda har också en bra långtidseffekt på 6–8 veckor. Oftast räcker det att spruta en gång, säger Thomas. Eftersom det går att köra låga vätskemängder med full effekt kan man avverka mycket mark på bara en spruta. Det snabba upptaget gör också att full effekt nästan uppnås inom en kvart. Det viktigaste är att hålla de tre översta bladen på stråna gröna och friska.

– Det skyddar plantan mot en ny infektion. Svartpricksjuka finns alltid mer eller mindre i grödan så det handlar framför allt om att hålla sjukdomen i schack och de vitala organen vid liv. Tänk på det som att skydda vetets lungor och hjärta!

Skyddar mot ny infektion

När flaggbladet har vuxit ut helt strax före axgång är det dags att påbörja växtskyddbehandlingen. Revystar XL och Revytrex tas snabbt upp av grödan och fungerar även i de fall då svartpricksjukan redan har angripit bladen, men ännu inte är synlig i form av fläckar.

– Båda har också en bra långtidseffekt på 6–8 veckor. Oftast räcker det att spruta en gång, säger Thomas. Eftersom det går att köra låga vätskemängder med full effekt kan man avverka mycket mark på bara en spruta. Det snabba upptaget gör också att full effekt nästan uppnås inom en kvart. Det viktigaste är att hålla de tre översta bladen på stråna gröna och friska.

– Det skyddar plantan mot en ny infektion. Svartpricksjuka finns alltid mer eller mindre i grödan så det handlar framför allt om att hålla sjukdomen i schack och de vitala organen vid liv. Tänk på det som att skydda vetets lungor och hjärta!

REVYSTAR® XL OCH REVYTREX®

Båda produkterna innehåller en kombination av två aktiva substanser – Revysol och Xemium. De aktiva substanserna rör sig snabbt ut i behandlad bladyta samtidigt som depåer bildas både inne i och utanpå bladet. Därifrån frigörs sedan fungiciden successivt vilket ger både en kurativ- och långtidseffekt.

Relaterade produkter

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Revystar® XL

Systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper.

Läs mer

Revytrex®

Systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper.

Läs mer

Lyssna till Växtskyddspodden

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige om Växtskydd, hållbart jordbruk och framtidens jordbruk.

Lyssna nu
Top